You seem to be located in .
Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz savu Scania tirgus vietni.
Latvija

atlasiet savu pārdošanas reģionu

Select production unit visit our global site

pārdošanas reģionā
Production units

SCANIA TOP TEAM

Apkopes tehniķi darbnīcās visā pasaulē

8000 apkopes tehniķu sacenšas starptautiskā Scania konkursā

Scania Top Team ir apbalvota konkurētspējas un apmācības programma, kas izstrādāta, lai nepārtraukti uzlabotu prasmes, zināšanas, profesionalitātes un komandas Scania darbnīcu visā pasaulē. Šīs sacensības arī palīdz piesaistīt nozarei kvalificētus speciālistus.

Aptuveni 8000 dalībnieku no vairāk nekā 60 valstīm pilnveido savas prasmes, apvienojot mācības un komandas darbu un vienlaikus sacenšoties. Rezultātā Scania klienti saņem efektīvākus pakalpojumus.

„Lielisks veids, kā atzīmēt iegūtas prasmes”

„Scania darbnīcu visā pasaulē galvenais mērķis ir sniegt pakalpojumus, kas atbalsta klientu uzņēmējdarbību,” saka Scania komerciālo pārvadājumu izpildviceprezidents Christian Levin. „Tam savukārt ir nepieciešami ļoti prasmīgi apkalpošanas dienesta darbinieki. Scania Top Team sacensības ir lielisks veids, kā atzīmēt smadzenes, tehnoloģiskās prasmes un komandas darbu, kas raksturo cilvēkus, kuri strādā priekšplānā ik dienu.”

Saskaņā ar Scania nepārtrauktās pilnveidošanās filozofiju Scania konkurss Top Team ir pārtapis no nacionāla mācību pasākuma, kas tika ieviests pirms 25 gadiem, par mūsdienu starptautisku apmācības programmu. Pēdējais devītais starptautiskā līmeņa pasākums bija lielāks kā jebkad. Vairāk nekā 8000 dalībnieku no vairāk nekā 60 valstīm apguva ar pakalpojumiem saistīto teoriju un praksi Scania darbnīcās visā pasaulē.

Nacionālās kārtas sākās ar teorijas uzdevumiem un tika pabeigtas ar nacionālajiem fināliem, kas ietvēra gan praktiskus, gan teorētiskus pārbaudījumus. Nacionālo kārtu uzvarētāji sacentās savā starpā piecās starptautiskās reģionālajās kārtās. No tiem 10 komandas kvalificējās pasaules finālam Sēderteljē (Södertälje), Zviedrijā.

Atzīts konkurss

2013. gada Top Team konkurss tika izvēlēts kā gada notikums Golden Wheel balvu pasniegšanas ceremonijā, ko organizēja Zviedrijas Atbalsta un pasākumu biedrība (Sponsorship and Events Association). B2B gada notikuma balvai nominēto notikumu vidū bija muzeja Abba un Zviedrijas mūzikas slavas zāles atklāšana, datoru pakalpojumu uzņēmuma HP partneru augstākā līmeņa tikšanas, datoru pakalpojumu uzņēmuma IBM augstākā līmeņa tikšanās Smarter Business un zviedru dzīvības apdrošināšanas un pensiju uzņēmuma SPP apmācības pasākums Spelet om Framtiden (Nākotnes spēle).