You seem to be located in .
Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz savu Scania tirgus vietni.
Latvija

atlasiet savu pārdošanas reģionu

Select production unit visit our global site

pārdošanas reģionā
Production units

PRESTIŽA BALVA

Profesors Ferdinand Porsche balva

Domstarpībās rodas inovācija

Magnus MackAldener nesen saņēma ievērojamo Professor Ferdinand Porsche balvu par Scania izcilo izpēti izplūdes gāzu pēcapstrādes jomā. Šis sasniegums bija iespējams, pateicoties ciešajai sadarbībai ar kolēģi Lars Dahlén no Scania Izpētes un izstrādes nodaļas.

Dinamika starp abām attiecīgajām nodaļām ļāva izstrādāt tirgū pirmo un vismazāko izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēmu, kas nodrošina atbilstību Euro 6 standartam. Magnus MackAldener saņēma balvu par tirgū pirmās un vismazākās (segmentā līdz 490 ZS) izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēmas, kas nodrošina atbilstību Euro 6 standartam, izgatavošanu.

„Tas, protams, bija komandas darbs,” saka MackAldener. „Šī sasnieguma pamatā ir daudz darba stundu, kā arī inženieru darbs. Un darbs ne vienmēr noritēja bez domstarpībām.”

Diskusijas un kompromisi

Viņš stāsta, kā divas spēcīgas organizācijas, katrai no tām pārstāvot atšķirīgas intereses, nepārtraukti diskutēja un bija spiestas rast kompromisu attiecībā uz to prasībām. Šajā gadījumā šīs organizācijas bija MackAldener pārstāvētā nodaļa, kas nodarbojas ar dzinēju izstrādi, un Lars Dahlén pārstāvētā nodaļa, kas savukārt nodarbojas ar šasiju izstrādi.

„Mūsu nodaļas uzdevums bija nodrošināt, ka izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēma sniedz vislabākos iespējamos rezultātus, savukārt Lars pārstāvētā nodaļa bija atbildīga par visefektīvāko iespējamo sistēmas iebūvēšanu transportlīdzeklī,” paskaidro MackAldener. „Šajā ziņā būtiska loma bija slāpētāja izmēram.”

Labā kompānijā

Lars Dahlén uzskata, ka ir apbrīnojami tikt nominētam tādā pašā kategorijā kā gaisa spilveni un Audi Quattro četru riteņu piedziņas sistēma, kas ir divas revolucionāras inovācijas, kuras ir iepriekš ieguvušas to pašu balvu.

„Inovācija lielākoties rodas pretrunīgu prasību rezultātā,” piebilst Dahlén. „Tieši domstarpības liek nonākt pie jauniem risinājumiem.”

Rīcība noviržu gadījumā

Uzņēmumā Scania attīstību bieži veicina centieni novērst novirzes, un šajā projektā bija daudz šādu noviržu.

„Šī balva ir apliecinājums tam, ka, neskatoties uz dažkārtējām domstarpībām, nepārtraukti notiek pozitīva attīstība,” saka Dahlén. „No šī projekta mēs esam saņēmuši labu pieredzi nākamajiem projektiem, proti, ka problēmu pārvarēšana atmaksājas.”

Zināšanu apmaiņa

Gan MackAldener, gan Dahlén uzsver, ka zināšanu apmaiņa starp nodaļām un mācīšanās vienam no otra ir būtisks faktors panākumu gūšanai. Mums nebija noteiktas sistēmas zināšanu apmaiņai. Šī apmaiņa drīzāk notika atvērtības un dāsnuma rezultātā, pieredzējušākiem darbiniekiem apmācot jaunos kolēģus.

Dahlén stāsta: „Informācija brīvi plūda visa projekta ietvaros, lai visi būtu lietas kursā. Mēs arī īstenojām ciešu sadarbību.”

MackAldener saka: „No 90 cilvēkiem, kuri galu galā bija iesaistīti projektā, tikai nedaudzi darbojās tajā no paša sākuma. Tas liecina, ka notika efektīva zināšanu apmaiņa.”

Daži iepriekšējo balvas ieguvēju piemēri

1981. gadā — Jürgen Paul un Heinz Leiber, Mercedes-Benz un Bosch, bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS)

1983. gadā — Jörg Bensinger, Audi, Quattro (četru riteņu piedziņas sistēma)

1999. gadā — Anton van Zanten un Armin Müller, Bosch un DaimlerChrysler, elektroniskā stabilitātes sistēma (ESP)

2007. gadā — Hans Michael Güther, SGL bremzes, oglekļa keramiskie bremžu diski

2011. gadā — Wolfgang Huhn un Kamislav Nansy, Audi un automašīnu apgaismojums, LED gaismas tehnoloģija