You seem to be located in .
Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz savu Scania tirgus vietni.
Latvija

atlasiet savu pārdošanas reģionu

Select production unit visit our global site

pārdošanas reģionā
Production units

Scania klimata diena 2019. gadā

Mūsu misija

Zinātne ir skaidra

Klimata izmaiņas ir patiesas

Klimata izmaiņas notiek šobrīd, un uz tām ir jāreaģē nekavējoties un ambiciozi, lai novērstu vissliktāko efektu uz cilvēkiem un dabu visā pasaulē. 

Siltumnīcas efekta globālā sasilšana rodas, kad siltumnīcefekta gāzes, no kurām viszināmākā ir CO2, kas rodas fosilo degvielu sadegšanas procesā, uzkrājas atmosfērā un absorbē saules starojumu, kas atstarojas no Zemes virsmas. Parasti šis starojums aizplūstu kosmosā, bet siltumnīcefekta gāzes aiztur karstumu un rada planētas uzsilšanu.

Icon of carbon dioxide

Fakti par klimatu

Kopš rūpnieciskās revolūcijas sākuma 1750. gadā CO2 līmeņi ir paaugstinājušies par 30%. CO2 koncentrācija atmosfērā tagad ir augstāka nekā jebkad pēdējo 800 000 gadu laikā.

Temperatūras reģistri no 19. gadsimta beigām uzrāda, ka Zemes virsmas vidējā temperatūra ir palielinājusies par aptuveni 0,8 °C pēdējo 100 gadu laikā. Aptuveni 0,6 °C no šīs sasilšanas ir radušies pēdējo trīs dekāžu laikā.

Avots 1,2 NASA 2019

Ietekme

Vidējā globālā temperatūra nedrīkst paaugstināties virs 2 °C un ideālā gadījumā — virs 1,5 °C. Ja tā nenotiks, mēs novērosim tālāk aprakstīto ietekmi. (3)

PAAUGSTINĀTS JŪRU LĪMENIS: ar 2 °C pieaugumu jūru līmenis 2100. gadā būs par 1,04 metriem augstāks nekā 1990. gadā, un Amsterdamas iedzīvotāji būs ūdenī līdz ceļiem. 1,24 metru neatgriezeniskais kritiskais punkts tiktu sasniegts ar 3–4 °C temperatūru, bet 5 °C paaugstinātu jūru līmeni par 1,43 metriem, appludinot tādas piekrastes pilsētas kā Ņujorku un Bangkoku.

EKSTRĒMI LAIKAPSTĀKĻI: kopš 2010. gada mēs esam piedzīvojuši piecus vissiltākos reģistrētos gadus. Ja globālā temperatūra palielināsies par vairāk nekā 2 °C, pasaule pieredzēs ikgadējos karstuma viļņus. 3–4 °C pieaugums pārvērtīs Dienvideiropu par tuksnesi. Ziemeļamerika, Āzija un Austrālija jau katru gadu piedzīvo intensīvākas lietusgāzes, vairāk plūdu un spēcīgākas vētras, taifūnus un ciklonus.

NIECĪGĀKA LAUKSAIMNIECĪBAS RAŽA: globālās temperatūras pieaugums nozīmē niecīgāku vadošo lauksaimniecību kultūru, piemēram, kviešu un kukurūzas, ražu. Ar 2 °C pieaugumu raža samazinātos par 20 procentiem, bet temperatūras diapazonā no 3 līdz 4 °C raža būtu par 40 procentiem mazāka.

POLĀRO LEDĀJU SAMAZINĀŠANĀS: Arktika ir globālās sasilšanas priekšplānā. Pašreizējais jūras ledus samazinājums jau ir nepieredzēti 15 procenti, bet tas dubultosies ar globālo 2 °C pieaugumu, apdraudot polāros lāčus un citus vietējos dzīvniekus ar izmiršanu. Pēdējās dekādes laikā Antarktika ledus masas zudums ir trīskāršojies.

Avots: 2019 World Wildlife Fund 

Kritiskie punkti

Pasaulei ir nepieciešams uzturēt globālās temperatūras pieaugumu krietni zem 2 °C, lai ierobežotu neatgriezenisko klimata izmaiņu kritisko punktu sasniegšanu. Piemēram, pat ja līdz šim punktam mēs pārtrauktu izdalīt jaunas siltumnīcefekta gāzes, augstāka temperatūra varētu atkausēt Zemes mūžīgā sasaluma slāni. Šādi tiks izdalīts liels metāna daudzums — siltumnīcefekta gāze, kas aiztur atmosfēras karstumu 28 reizes efektīvāk nekā CO2.

PARĪZES LĪGUMS

Līgums par nākotni

2015. gadā pasaules līderi satikās Parīzē, lai parakstītu līgumu par vidējās globālās temperatūras pieauguma uzturēšanu krietni zem 2 °C, kas ir virs līmeņa pirms rūpnieciskās revolūcijas sākuma, un darbību realizēšanu, ar kurām ierobežot pieaugumu līdz 1,5 °C.

“LAI GAN MĒS PIEDZĪVOJAM IZNĪCINOŠU IETEKMI UZ KLIMATU, KAS VISĀ PASAULĒ RADA POSTĪJUMUS, MĒS JOPROJĀM NEDARĀM PIETIEKAMI DAUDZ UN NERĪKOJAMIES PIETIEKAMI ĀTRI, LAI NOVĒRSTU NEATGRIEZENISKO UN KATASTROFĀLO KLIMATA SAGRAUŠANU”

- Antonio Guterešs, ANO ģenerāldirektors

Oglekļa likums

Izcilu klimata pētnieku starptautiskā grupa iesaka risinājumu, kā globālajā ekonomijā strauji samazināt oglekļa emisijas. Grupa iesaka oglekļa rīcības plānu, kura pamatā ir vienkāršs nosacījumu — katru dekādi uz pusi samazināt emisijas (oglekļa likums).

Rīcības plānā ir norādīts, ka fosilo degvielu emisijas savu maksimumu sasniegs vēlākais 2020. gadā un līdz 2050. gadam samazināsies līdz nullei. Oglekļa likums sniegs pasaulei 75% iespēju uzturēt Zemes temperatūru par 2 °C zem Parīzes līguma mērķa.

Avots: 2017: Rockström J., et al

Transporta loma

Ceļu transports rada aptuveni 14 procentu siltumnīcefektu gāzu emisijas, un ar transportu saistītās emisijas palielinās. Bet ar labāku plānošanu un viedāku loģistiku var sasniegt jau aptuveni 25 procentu CO2 samazinājumu.

Scania ceļu pētījumā (6) ir uzrādīts, ka CO2 emisiju nulles sasniegšana kravas komerciālajam transportam līdz 2050. gadam ir ne tikai iespējams, bet arī finansiāli pievilcīgs risinājums. Tomēr mums ir jāsāk tūlīt. Pētījumā ir norādīts, ja biodegviela ir ātrākais un pašreizējais veids, kā transports var kļūt dabai tīrāks, bet elektrifikācija ir pēdējā dārgā iespēja ilgtermiņā un būs nākotnes ilgtspējīgās transporta sistēmas atslēga.

CEĻU PĒTĪJUMS

Avots: IPCC 2014

6 2018: Scania, the Pathways Study

Izmaiņu realizēšana

Mūsu virziens

Mēs uzņēmumā Scania esam apņēmušies mainīt ilgtspējīgo transporta sistēmu.

Mēs esam arī apņēmušies rīkoties ilgtspējīgā veidā.

Kā arī visu citu, ko darām, mēs balstām savu darbu klimata labā uz pamata vērtībām, prioritātēm un principiem, kurus raksturo Scania House.

Uzņēmums Scania ir izvirzījis ambiciozus mērķus un plānus līdz 2050. gadam ieviest fosiliju nesaturošas darbības.

17269-102

 

2025. GADA STRATĒĢIJA


Ilgtspējīgums ir Scania 2025. gada stratēģijas pamatā, un turpmākajos gados mūsu galvenās prioritātes mūsu produktu un darbību ietekmes uz klimatu samazināšana.

Aplūkojot gan mūsu tiešās, gan netiesās emisijas, lielākā daļa no kopējās Scania ietekmes uz klimatu rodas no mūsu produktu lietošanas.

Izlaižot savu 2025. gada stratēģiju, uzņēmums Scania izvirza jaunus uzņēmuma mērķus, kas saistīti ar klimatu un mūsu produktu ietekmi. Šie mērķi pamato mūsu apņemšanos nodrošināt, ka emisijas no Scania produktiem ir saskaņā ar to, kas tiek pieprasīts Parīzes līgumā.

Lai atbalstītu mūsu mērķi samazināt CO2 emisijas no transportlīdzekļa autoparka, mēs arī nosakām skaidrus apjoma mērķus biodegvielas un elektrificētajiem autobusiem un kravas automašīnām.

Šie transportlīdzekļi ienesīs ievērojamus CO2 emisiju samazinājumus, bet tikai ar Scania un tā partneru darbu nodrošināt, ka izmantotā degviela un elektroenerģija ir ilgtspējīga, t. i., gāzei ir jābūt biogāzei un ģenerētajai elektroenerģijai ir jābūt no atjaunojamiem resursiem.

SCANIA KLIMATA MĒRĶI

Lai uzturētu savu atbildības līmeni, mēs izvirzām mērķus un uzraudzības norises plānu gan emisijām no mūsu darbībām, gan no mūsu transportlīdzekļu autoparka.

KO MĒRĶI NOZĪMĒ JUMS?

 

Šie uzņēmuma līmeņa mērķi ir iedalīti attiecīgajos apakšmērķos un aktivitātes visā organizācijā, vai tie ir jāiedala. Tas var attiekties uz nodaļām, ražotnēm, struktūrvienībām, izplatītājiem dīleriem vai darbnīcām. Uzziniet, kuri mērķi ir vissaistošākie jūsu darbam.

Papildus trijiem uzņēmuma līmeņa klimata mērķiem Scania piedāvā plašu produktu klāstu, kas darbojas fosilās degvielas alternatīvām, kas ir pieejamas šodien tirgū. Mūsu nolūks ir turpināt to.

Fakti šajā lapā ir no tālāk norādītajiem avotiem:

2019: NASA; climate.nasa.gov/evidence/

2019: NASA; climate.nasa.gov/climate_resources/127/global-temperature/

2019: World Wildlife Fund

Rockström J. et al. (2017),A roadmap for rapid decarbonization, Science 6331

2014: IPCC, Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of WorkingGroups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the IntergovernmentalPanel on Climate Change

2018: Scania, the Pathways Study