You seem to be located in .
Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz savu Scania tirgus vietni.
Latvija

atlasiet savu pārdošanas reģionu

Select production unit visit our global site

pārdošanas reģionā
Production units

TALANTĪGU DARBINIEKU PIESAISTĪŠANA

Darbinieku piesaistīšana, pilnveidošana un saglabāšana

Kā piesaistīt darbiniekus ar īstajām iemaņām

Mūsdienu globalizētajā pasaulē lieli uzņēmumi ir pakļauti paaugstinātam spiedienam piesaistīt, pilnveidot un saglabāt darbiniekus. Scania izpildviceprezidents un Cilvēkresursu nodaļas vadītājs Kent Conradson atzīst, ka, kaut arī uzņēmumam Scania ir lieliska prasmju bāze, šajā jomā jādara vēl vairāk, lai sasniegtu uzņēmuma 2020. gada mērķus.

Kā Scania plāno rīkoties tagad, kad pieaug pieprasījums pēc talantīgiem darbiniekiem?

Mūsu darbinieki ir panākumu atslēga. Nevienu no mūsu uzņēmuma mērķiem nav iespējams sasniegt bez mērķtiecīgiem un motivētiem darbiniekiem. Mūsu mērķi jau norāda, ka vēlamies kļūt par nozares līderi ilgtspējīga transporta jomā. Lai to sasniegtu, mums jāpiesaista darbinieki ar prasmēm, kas nepieciešamas šīs pozīcijas nostiprināšanai. Mums jāuzlabo esošā plašā un visaptverošā kompetence un jāizmanto tā jaunos veidos.

Kādi ir lielākie izaicinājumi, lai veidotu un uzturētu šādu organizāciju ar prasmīgiem darbiniekiem?

Lieliska vadība, kas ir gan konsekventa, gan ilgtspējīga, laika gaitā nodrošinās 42 000 uzņēmuma Scania darbinieku visā pasaulē ar sistēmu, kas ir nepieciešama mūsu mērķu sasniegšanai. Tā kā Scania ir starptautisks uzņēmums, kas izvērš darbību vairāk nekā 100 valstīs, mums jau ir daudzpusīgs darbaspēks. Mums ir izaicinājums gūt labumu no šīs daudzpusības, veidojot komandas, kas sastāv no cilvēkiem ar dažādu izcelsmi, pieredzi un zināšanu bāzi.

Cik lietderīgi mēs izmantojam visas zināšanas un pieredzi, kas ir pieejama mūsu starptautiskajā organizācijā?

Ik gadu aptuveni 2500 darbinieku izmanto iespēju mainīt amatus uzņēmumā. Tas ir lielisks piemērs tam, kā uzņēmums Scania efektīvi izmanto kompetenci, kas ir pieejama tās dažādajās nodaļās visā pasaulē. Tomēr ir ārkārtīgi svarīgi turpināt pilnveidot šo jomu visā organizācijā, nodrošinot nepārtrauktu plaša mēroga iekšējo mobilitāti un iespējas pilnveidoties un uzņemties jaunus amata pienākumus.