You seem to be located in .
Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz savu Scania tirgus vietni.
Latvija

atlasiet savu pārdošanas reģionu

Select production unit visit our global site

pārdošanas reģionā
Production units

APKOPES PAKALPOJUMI

Darba joma

Ātri un uzticami pakalpojumi

Scania klientiem ir nepieciešami ātri un uzticami pakalpojumi, un, pieaugot transportlīdzekļu skaitam uz ceļa, pakalpojumu joma ir mūsu panākumu atslēga.

Mūsu uzņēmējdarbības mērķis ir sniegt atbilstošus pakalpojumus un veidot attiecības ar klientiem. Klientu apmierinātības aptaujās Scania servisa centri gūst labus rezultātus, bet mēs turpinām koncentrēties uz mūsu klientu atbalsta uzlabošanu. Pateicoties profilaktiskajai apkopei un ātram remontam, mēs nodrošinām optimālus apstākļus transportlīdzekļa darbspējai.

Scania apkopes tehniķi ir ļoti kompetenti un cieši sadarbojas ar klientiem. Mērķis ir vienmēr uzzināt mūsu klientu vajadzības, lai šīs zināšanas var izmantot Scania produktu uzlabošanā un izstrādē.