You seem to be located in .
Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz savu Scania tirgus vietni.
Latvija

atlasiet savu pārdošanas reģionu

Select production unit visit our global site

pārdošanas reģionā
Production units

IEPIRKUMI

Darba joma

Attiecību veidošana ar piegādātājiem

Lai īstenotu Scania stratēģiju būt līderim ilgtspējīga transporta jomā, ir nepieciešama ilgtspējīga pieeja visā piegādes ķēdē. Visbeidzot iepirkumiem ir izšķiroša nozīme uzņēmuma attīstībā.

Galvenā uzmanība tiek pievērsta attiecību veidošanai ar piegādātājiem, un par iepirkumiem atbildīgā nodaļa nepārtraukti cenšas pārvērtēt, pilnveidot un uzlabot procesus tā, lai tie atbilstu Scania augstajām prasībām. Uz savstarpēju cieņu balstīta sadarbība ir viens no faktoriem, kas veicina Scania panākumus šajā jomā.

Šī darba galvenais mērķis ir stratēģisku plānu un pasākumu radīšana, lai uzlabotu Scania produktu un pakalpojumu kvalitāti, piegādes precizitāti un kopējās izmaksas.

Darbs bieži tiek veikts tādu attīstības projektu ietvaros, kuri ir vadošie transportlīdzekļu nozares globālās attīstības jomā. Scania iepircēji ir atbildīgi par sarunu vešanu, tirdzniecības līgumu noslēgšanu un aktīvu attiecību veidošanu ar pašreizējiem un nākotnes piegādātājiem.