You seem to be located in .
Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz savu Scania tirgus vietni.
Latvija

atlasiet savu pārdošanas reģionu

Select production unit visit our global site

pārdošanas reģionā
Production units

RAŽOŠANA UN LOĢISTIKA

Darba joma

Pastāvīgi uzlabojumi

Ražošana sniedz jums iespēju izaicināt sevi un citus, lai pastāvīgi meklētu viedākus un labākus strādāšanas veidus. Pastāvīgi uzlabojumi ir dabiska daļa no mūsu ikdienas darba.

Mūsu stratēģija ir strādāt ar pastāvīgiem uzlabojumiem, lai līdz minimumam samazinātu savainojumus darba vietās, palielinātu efektivitāti un izstrādātu darba metodes. Visi darbinieki sniedz savu ieguldījumu uzlabošanas darbā, kas savukārt gan veicina iesaistīšanos, gan rada viņos lepnumu.

Darbs bieži vien tiek paveikts komandās, cieši sadarbojoties ar kolēģiem un vadītājiem, un ikvienam ir iespēja pilnveidoties savā ikdienas darbā. Kvalitātes prasības ir augstas, un vidējā līmeņa atbildība ir sadalīta starp visiem darbiniekiem.

Pieprasījums pēc labi apmācītiem tehniķiem vienmēr ir augsts, un jaunajiem absolventiem ir plašas iespējas pilnveidoties gan modernās vadības jomā, gan viņu specializācijas jomās. Daudzfunkcionāla saskarsme ļauj pieaugt izpratnei par produktu, sākot no izpētes un izstrādes un beidzot ar galaproduktu.