You seem to be located in .
Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz savu Scania tirgus vietni.
Latvija

atlasiet savu pārdošanas reģionu

Select production unit visit our global site

pārdošanas reģionā
Production units

Mārketings un sakari

Darba joma

Scania zīmola popularizēšana

Scania sakaru darbību mērķis ir atbalstīt uzņēmējdarbību, izplatot zināšanas un veicinot izpratni par uzņēmumu un mūsu piedāvājumu klientiem.

Lai popularizētu uzņēmuma Scania zīmolu un pamatvērtības, sakaru speciālisti strādā vietējā vidē, koordinējot sakaru darbības, pārvaldot sakarus ar presi un citiem plašsaziņas līdzekļiem, koordinējot pasākumus tirgotāju izstādēs un organizējot tādus pasākumus kā preses konferences un autovadītāju sacensības.

Šo darbību mērķis ir darīt plašākai sabiedrībai zināmu, kā uzņēmums Scania palīdz veicināt attīstību un klientu uzņēmumu ienesīgumu, piedāvājot ilgtspējīgus risinājumus, un sniegt zināšanas par mūsu produktiem, pakalpojumiem un vērtībām.