You seem to be located in .
Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz savu Scania tirgus vietni.
Latvija

atlasiet savu pārdošanas reģionu

Select production unit visit our global site

pārdošanas reģionā
Production units

Cilvēkresursi

Darba joma

Cieša sadarbība cilvēkresursu jomā

Darbs Cilvēkresursu nodaļā tiek veikts saskaņā ar noteiktām procedūrām un ciešā sadarbībā ar organizāciju.

Tā kā darbinieki ir pats svarīgākais faktors, lai sasniegtu panākumus, uzņēmumam Scania jāpiesaista, jāpilnveido un jāsaglabā darbinieki. Katrs vadītājs ir atbildīgs par sev padotajiem darbiniekiem, un Cilvēkresursu nodaļa sniedz atbalstu šajā procesā, koncentrējoties gan uz organizāciju, gan uz tās darbiniekiem.

Kopā ar kolēģiem visā pasaulē un ar atbalstu no galvenā biroja jūs palīdzēsiet nodrošināt, ka uzņēmumam Scania ir īstās prasmes, kas vajadzīgas, lai pārvarētu nākotnes izaicinājumus.