You seem to be located in .
Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz savu Scania tirgus vietni.
Latvija

atlasiet savu pārdošanas reģionu

Select production unit visit our global site

pārdošanas reģionā
Production units

Finansēšana

Darba joma

Darbs finanšu organizācijas jomā

Ekonomiskā perspektīva ir būtiska efektīvai organizācijas darbībai. Scania finanšu organizācija caurvij visu uzņēmējdarbību, un tai ir būtiska nozīme ikdienas uzņēmējdarbībā.

Finanšu pakalpojumu nodaļas darbinieki strādā daudzās dažādās jomās, tostarp grāmatvedības, finanšu kontroles, finansēšanas un kredītanalīzes jomās. Mūsu misija ir nodrošināt ekonomisku perspektīvu visos procesos, sākot no produktu izstrādes un beidzot ar galaproduktu piegādi un pakalpojumu sniegšanu.

Jums ir iespēja ietekmēt lēmumus dažādās jomās un veicināt Scania gan kā uzņēmuma, gan kā darba devēja ilgtspējību. Citiem vārdiem, jūs veicināt labāku uzņēmējdarbību.