You seem to be located in .
Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz savu Scania tirgus vietni.
Latvija

atlasiet savu pārdošanas reģionu

Select production unit visit our global site

pārdošanas reģionā
Production units

PAR SCANIA

SCANIA ĪSUMĀ

Scania ir starptautisks uzņēmums, kas piedāvā produktus un pakalpojumus vairāk nekā 100 valstīs. Mēs arī piedāvājam finanšu pakalpojumus daudzos tirgos, pateicoties ražošanas struktūrvienībām Eiropā, Dienvidamerikā un Āzijā.

49 000 DARBINIEKU

Scania ir stratēģiski pārstāvēts uzņēmums 100 valstīs visā pasaulē ar 18 400 tirdzniecības un pakalpojumu jomu darbiniekiem visā pasaulē, lai palīdzētu klientiem īstenot uzņēmējdarbību. Mūsu galvenais birojs atrodas Sēderteljē (Södertälje).

IZPĒTE UN IZSTRĀDE

Ar 3,800 darbiniekiem, kas strādā izpētes un izstrādes jomā, mūsu mērķis ir izstrādāt augstas kvalitātes produktus un risinājumus specifiskam klientu pieprasījumam ar īsu izpildes laiku, sākot no idejas un beidzot ar ieviešanu.

STARPTAUTISKI PAKALPOJUMI

Uzņēmuma Scania centrālie iepirkumi ir bāzēti Sēderteljē (Södertälje), bet biroji atrodas arī Latīņamerikā, Indijā, Krievijā un Ķīnā. Rezerves daļu piegādes iestādes atrodas Opglabēkā (Opglabbeek), Beļģijā un Singapūrā, kā arī Viņedu (Vinhedo), Brazīlijā.

MŪSU PAMATVĒRTĪBAS

Mūsu panākumu pamatā ir pamatvērtības — vispirms ir klients, tad cieņa pret indivīdu, atkritumu likvidēšana, apņēmība, komandas gars un atklātība. Tās atspoguļo mūsu ceļu uz ilgtspējīgu nākotni un lomu ekosistēmā, kā arī mūsu pozīciju Volkswagen kravas automašīnu un autobusu nozarē. Šīs vērtības arī turpmāk būs neatņemama daļa no tā, kā mēs vadām savu uzņēmumu, stiprinot vadošo lomu pasaules ilgtspējīgā transporta nozarē.

Klients vienmēr ir pirmajā vietā Mūsu darbs ir sekmīgs tikai tad, kad mūsu klienti sasniedz panākumus. Izprotot mūsu klientu uzņēmējdarbību, mēs nodrošinām pielāgotus risinājumus, kas garantē klientiem sekmīgu darbību ilgtspējīgā transporta sistēmā. Klienta darbības un efektivitāte ir mūsu vērtību ķēdes centrā. No izpētes un izstrādes, kā arī ražošanas līdz transportlīdzekļu, motoru un pakalpojumu tirdzniecībai, piegādei un finansēšanai.

Cieņa pret indivīdu Cilvēks ir visu mūsu darbību centrā. Mēs izmantojam ikviena cilvēka zināšanas, pieredzi un ambīcijas, lai pastāvīgi uzlabotu mūsu darbu. Jaunas idejas, kas rodas darba dienas laikā, palielina kvalitāti, efektivitāti un apmierinātību ar darbu.

Nevajadzīgā likvidēšana Ievērojami koncentrējoties uz pastāvīgiem uzlabojumiem visā mūsu organizācijā, mēs garantējam drošu un augstas kvalitātes rezultātu visās jomās. Novirzes no mērķiem un standartiem palīdz mums identificēt un samazināt nevajadzīgo. Visā, ko mēs darām, mēs cenšamies optimizēt mūsu plūsmas un resursu efektivitāti, samazinot radīto ietekmi uz vidi.

Mērķtiecība Mēs darbojamies ar pilnu atdevi un esam motivēti sasniegt nākamo līmeni. Mēs ar prieku pārvaram novatorisko risinājumu izaicinājumus un vienmēr mācāmies no savas pieredzes. Apzinoties detaļas un vienlaikus pilnībā izprotot plašāku ainu, tā ir pievienotā vērtība mums un mūsu klientiem.

Komandas gars Lai uzņēmums būtu pirmais mūsu nozarē, mēs apvienojam spēkus un strādājām atvērti pāri robežām, lai sasniegtu kopīgu mērķi. Mēs saskatām atšķirības un daudzveidību kā iespējas, un mēs izaicinām viens otru, lai kļūtu labāki. Kopīgs virziens sniedz kopējus spēkus un piederības sajūtu grupai.

Godīgums Mēs apzināmies, ka esam sociāli atbildīgi, un vienmēr cenšamies rīkoties pareizi. Mēs rīkojamies atbilstīgi savai kultūrai, pamatvērtībām un principiem. Mēs ievērojam visus juridiskos un atbilstības standartus. Uzticība veido attiecības ar klientiem, biznesa partneriem un sabiedrību kopumā, padarot to par vienu no mūsu svarīgākajām līdzekļiem. Mēs vienmēr turam savus solījumus un atbildam par to, ko darām.

PIELĀGOTI RISINĀJUMI

Scania unikālā modulārā produktu sistēma, kas izstrādāta vairākus gadu desmitus, ir viens no visbūtiskākajiem mūsu panākumu faktoriem. Tā ir neatņemama sastāvdaļa no mūsu pieejas elastīgumam un ir pamatā mūsu uzņēmējdarbības modelim.

Uzzināt vairāk