You seem to be located in .

Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz savu Scania tirgus vietni.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Lai nodrošinātu labākos produktus un pakalpojumus, mēs izmantojam mūsu globālo organizāciju un globālu tīklu ar uzticamiem partneriem. Tas nozīmē, ka reizēm varam nodot jūsu datus (visus vai to konkrētas daļas) Scania grupas iekšienē, kā arī uzticamiem darījumu partneriem, kuri mums palīdz.

Parasti tas var notikt, piemēram, šādos gadījumos:

 • kad izmantojiet Scania interneta veikalu, mēs dažus datus nododam mūsu partneriem, kuri nodrošina interneta veikala darbību;
 • mēs varam apstrādāt jūsu datus IT sistēmās, ko izstrādājuši, piegādājuši vai glabā mūsu ārējie IT partneri;
 • mēs varam izmantot trešās personas, lai tās mums palīdzētu organizēt pasākumus, kuros jūs piedalāties, un nodrošinātu jums viesnīcu, transportu utt.; 
 • kad zvanāt uz ārkārtas palīdzības dienestu, mēs varam jūsu datus nodot trešām personām, piemēram, evakuēšanas uzņēmumiem;
 • kad mūsu klients (jūs vai jūsu darba devējs) nolemj saņemt pakalpojumu no konkrētas trešās puses, kurā tiek izmantoti dati par vadītāju un transportlīdzekli;
 • kad mūsu klients (jūs vai jūsu darba devējs) piešķir piekļuvi datu apmaiņai ar virsbūves, papildaprīkojumu vai citu produktu piegādātāju;
  • veicot pētījumu un attīstību, mēs varam dalīties ar datiem ar universitātēm, pētniecības objektiem vai citiem uzticamiem partneriem.

Gadījumos, kad mums ir jānodod jūsu personas dati mūsu sadarbības partneriem, mēs pārliecināmies, ka tie pret jūsu datiem izturas tikpat cieņpilni un ar tādu rūpību, kādu piemērojam mēs. Mēs varam arī nodot jūsu datus valsts iestādēm, ja to pieprasa likums, vai ja likumīgs pieprasījums ir saņemts no tiesībaizsargājošām iestādēm.

 

KUR SCANIA APSTRĀDĀ JŪSU DATUS?

Scania ir globāls uzņēmums, kas strādā vairāk nekā 100 valstīs. Tas nozīmē, ka dažreiz varam jūsu datus (visus vai to konkrētas daļas) apstrādāt Eiropas Savienībā (ES), dažreiz — ārpus tās. Datu apstrādē mēs vienmēr ņemam vērā spēkā esošos noteikumus un nodrošinām, ka jūsu dati tiek apstrādāti drošā veidā. Ja jūsu dati tiek nosūtīti ārpus ES, to dara saskaņā ar atbilstošiem pārsūtīšanas noteikumiem. Šajā kontekstā “apstrāde” nozīmē jebkura darbība vai darbību kopums ar personas datiem, piemēram vākšana, ierakstīšana, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, konsultēšana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot pieejamu, pielīdzināšana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

 

KĀ SCANIA AIZSARGĀ JŪSU DATUS?

Mēs esam apņēmušies aizsargāt jūsu datus. Mēs veicam visus piemērotos un pamatotos juridiskos, tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai pienācīgi aizsargātu apstrādājamos personas datus.

Mūsu drošības pasākumi tiek nepārtraukti pilnveidoti atbilstoši pieejamo drošības produktu un pakalpojumu attīstībai.

 

CIK ILGI SCANIA GLABĀ JŪSU DATUS?

Konkrētām apstrādes darbībām ir savi individuālie saglabāšanas periodi, kas tiem piemērojami atbilstoši apstrādes juridiskajam pamatam un / vai mērķim. Tādēļ mēs minimizējam vai izdzēsīsim jūsu datus, tiklīdz tie vairs nebūs nepieciešami:

 • pildītu mūsu līgumsaistības pret jums;
 • sasniegtu mērķi, kādam dati ir apkopoti;
 • pildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus.

Skatiet arī tirgus un pakalpojumu privātuma paziņojumus, kas pieejami vietnē www.scania.com.

 

KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS?

 

Piekļuves tiesības

Varat pieprasīt reģistra izrakstu, kurā redzams, kādus jūsu personas datus mēs apstrādājam. Kad būsim apstiprinājuši jūsu identitāti, izraksts tiks jums drošā veidā nodots.

 

Tiesības labot datus

Jums ir tiesības atjaunināt savu informāciju, lai nodrošinātu, ka mūsu rīcībā vienmēr ir pareiza informācija.

 

Tiesības dzēst datus

Jūs varat pieprasīt, lai jūsu dati tiek nekavējoties dzēsti, ja pastāv kāds no šiem nosacījumiem:

 • ja dati vairs nav nepieciešami mērķim, kam tie tika apkopoti;
 • ja esat iebildis pret datu izmantošanu un mums nav cita likumīga pamata tos izmantot;
 • ja datu apstrādes pamatā ir tikai jūsu piekrišana, kuru jūs atsaucat;
 • ja dzēšanu prasa tiesību akti.

 

Tiesības iebilst pret datu apstrādi

Jums vienmēr ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi tiešajam mārketingam. Šīs ir absolūtas tiesības, kas nozīmē, ka, ja jūs iebilstat vai anulējat abonementu, mēs pārtrauksim visu jūsu datu turpmāku izmantošanu tiešajam mārketingam.

Tad datu apstrāde vairs netiks veikta, ja mēs nepierādīsim, ka apstrādei ir nenoliedzams likumīgs pamatojums, kas pārspēj personas intereses, tiesības un brīvības; vai jāparāda, ka mūsu veiktā datu apstrāde notiek likumīgu prasību izvirzīšanas, īstenošanas vai aizstāvības nolūkā.

 

Tiesības ierobežot datu apstrādi

Jums ir tiesības pieprasīt, lai uz laiku tiek ierobežota jūsu datu apstrāde. Datu apstrādi var ierobežot šādos gadījumos:

 • ja uzskatāt, ka jūsu dati ir nepareizi, tādēļ esat pieprasījis, lai mēs to izlabojam; tādā gadījumā varat pieprasīt ierobežot jūsu datu apstrādi, kamēr mēs pārbaudām, vai jūsu dati ir nepareizi;
 • ja datu apstrāde ir nelikumīga, bet jūs nevēlaties, lai jūsu dati tiktu dzēsti, un tā vietā pieprasāt, lai datu izmantošana tiktu ierobežota;
 • ja jums ir nepieciešami jūsu dati, lai noteiktu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, pat ja mums jūsu dati vairs nav vajadzīgi mūsu apstrādes nolūkā.

 

Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības saņemt mums iesniegtos datus, lai tos izmantotu citviet. Šīs tiesības attiecas tikai uz tiem gadījumiem, kad jūsu datu apstrādes pamatā ir likumīgs pamatojums, proti, jūs esat devis savu piekrišanu datu apstrādei vai noslēdzis līgumu ar mums.

 

Pārkāpuma paziņošana (sūdzība)

Ja uzskatāt, ka saistībā ar jūsu datu apstrādi tiek pārkāpti spēkā esošie noteikumi, pēc iespējas ātrāk iesniedziet mums ziņojumu. Tāpat jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības birojam.

 

KĀ AR MUMS SAZINĀTIES JAUTĀJUMU GADĪJUMĀ?

Jūs vienmēr varat sazināties ar Scania grupas datu aizsardzības inspektoru vai ar vietējo Scania Latvia SIA kontaktpersonas datu apstrādes jautājumos, rakstot e-pastu uz: gdpr@scania.lv.

Tālrunis: +46 8 553 810 00   

Pasta adrese: Scania CV AB, Data Protection Office, ZCD, S-151 87 Södertälje, Sweden.

Jūs varat arī sazināties ar mums, aizpildot veidlapu šeit.