You seem to be located in .

Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz savu Scania tirgus vietni.

Tahogrāfa maiņa

Pārej uz viedā tahogrāfa 2. versiju jau tagad uzņēmumā Scania

Skatīt

Akumulatoru otrā dzīve: otrreizējā izmantošana un pārstrāde

Saskaņā ar plašākiem ilgtspējības mērķiem transporta nozarē TRATON Group, tostarp tās nozīmīgais dalībnieks Scania, veido tādu aprites modeli, kas vēl vairāk samazinātu oglekļa dioksīda emisiju. Stratēģija ir vērsta uz kravas automašīnu un autobusu akumulatoru kalpošanas laika pagarināšanu, galvenokārt tos izmantojot atkārtoti vai pārstrādājot to vērtīgās sastāvdaļas.

Šī metode ir aprites ekonomikas sastāvdaļa un koncentrējas uz resursu saglabāšanu. Tas nozīmē – pirms izejmateriāli un produkti tiek nosūtīti uz pārstrādi, primārā aprites cikla beigās tiek darīts viss, lai sākotnējā formā lieta kalpotu pēc iespējas ilgāk, – tas dod gan ekoloģiskos, gan ekonomiskos bonusus. Mūsdienu augstsprieguma akumulatoros ir daudz pārstrādājamu un vērtīgu izejvielu, piemēram, kobalts, niķelis, litijs, varš un alumīnijs, ko var gan izmantot atkārtoti, gan pielāgot citam lietojumam

 

Svarīgi piebilst, ka arī politikas veidotāji mudina īstenot ilgtspējīgus pasākumus. 2023. gada 17. augustā stājās spēkā grozījumi ES Akumulatoru regulā, un tās mērķi atbilstoši Eiropas zaļajam kursam ir veicināt elektrotransporta ekoloģisko pārākumu pār iekšdedzes automašīnām. Lai sekmētu aprites ekonomiku, tajā pieteikta vīzija par akumulatoru ietekmi uz vidi visā to dzīves ciklā. Piemēram, no 2027. gada akumulatoru un kravas  auto ražotājiem būs jāpārstrādā 90% izmantotā niķeļa un kobalta, bet līdz 2031. gadam šim skaitlim jāpieaug līdz 95%. Litija pārstrādes mērķis ir 50% līdz 2027. gadam un 80% līdz 2031. gadam.

Kravas elektroauto un elektrisko autobusu akumulatoru dzīves cikls

Pilns akumulatora aprites cikls ietver pirmo dzīvi, otro dzīvi, kā arī pārstrādi. Pirmajā dzīves posmā tas tiek aktīvi ekspluatēts automašīnā. Ja akumulatora stāvoklis un atlikusī ietilpība ļauj, pēc primārā cikla to var saremontēt un atkal ievietot automobilī, savukārt pēc tam pārvērst, piemēram, par enerģijas uzglabāšanas sistēmu. Taču pēc tam augstsprieguma akumulatori tiek nosūtīti uz pārstrādi.

 

Daudzi uzņēmumi lielu uzsvaru liek uz akumulatoru pirmo dzīvi un galvenokārt izmanto tos komercautomašīnās, piemēram, kravas transportā, autobusos, kā arī kravas un pasažieru furgonos. Šajā posmā īpašniekiem transportlīdzeklis jāekspluatē tā, lai akumulators ilgāk saglabātu savas spējas un kalpotu maksimāli ilgi. Ja akumulators ir bojāts vai nedarbojas atsevišķi moduļi, pēc remonta ar to atkal var aprīkot automašīnu. Arī pēc tam to var atjaunot un izmantot atkārtoti – pavērt otro dzīvi. Ja otrās dzīves beigās akumulatoru vairs nevar lietot, to nodod pārstrādei, lai izejmateriālus iesaistītu jaunu akumulatoru ražošanā.

   

Tādi uzņēmumi kā TRATON sadarbībā ar tādām organizācijām kā VW Group cenšas iegūt konkurences priekšrocības, tērējot mazāk dabas resursu. “Jo mazāk jaunu akumulatoru mēs ražojam un uzstādām autobusos un kravas automašīnās, jo vairāk resursu mēs ietaupām un jo vairāk samazinām oglekļa dioksīda emisiju izmešus,” saka Scania akumulatoru pārstrādes attīstības vadītājs Kristers Killgrēns.

 

“Pieaugošais pieprasījums pēc otrreizējām izejvielām un ilgtspējas nozīmē, ka aprites un pārstrādes stratēģiju nozīme tikai pieaugs,” uzskata Nikola Rostoka, MAN augstsprieguma akumulatoru pārstrādes eksperte. 

Akumulatora testēšana, labošana un pārstrāde

Pirms virzīt akumulatorus uz atkalizmantošanu, jāveic plašas pārbaudes. Lai saprastu to veselības stāvokli, pārbaudes jāveic kvalificētiem tehniķiem un inženieriem. Šajā novērtējumā tiek arī noteikts, vai akumulators atbilst vai neatbilst attiecīgā transportlīdzekļa turpmākajām prasībām.

 

Pirms nosūtīt uz pārstrādi, bojātajiem un vecajiem akumulatoriem ir jānosaka, vai varbūt tos tomēr vēl var saremontēt. Pat 85% TRATON rīcībā esošo akumulatoru pēc remonta ir lietojami atkārtoti, savukārt pārējā daļa pāriet savas dzīves pēdējā fāzē. Kad akumulatoram tiek piešķirts statuss “pārstrādājams”, mērķis ir iegūt tā izejmateriālus un pēc tam tos izmantot jauniem akumulatoriem. Sadarbojoties ar sešiem pārstrādes partneriem Eiropā, TRATON Group kopā ar citiem zīmoliem veic mehānisku pārstrādi, kam seko hidrometalurģiskā apstrāde.

 

Rezumējot jāsaka – nav šaubu, ka TRATON Group aktīvi un pārdomāti atbalsta aprites ekonomiku gan ekoloģiski, gan finansiāli. Lai sasniegtu savu mērķi, viņi strādā kopā ar citiem zīmoliem. Uzņēmums vecus un bojātus augstsprieguma akumulatorus sagatavo atkalizmantošanai autobusos, kravas automašīnāsun furgonos un uzņemas atbildību par katru šādu automašīnā ekspluatētu akumulatoru. Tas aktīvi veicina aprites ekonomiku, kuras centrā ir elektroauto akumulatori, kā arī finansiālie nosacījumi katra pārdotā kravas elektroauto un autobusa akumulatora pārstrādei nākotnē.