Odvedite me u Scaniu u Hrvatsku .
Za više informacija idite na Scania tržište.
Hrvatska
prodajna regija
Proizvodne jedinice

Time for a tough generation

Scania XT - a robust and durable partner