Odvedite me u Scaniu u Hrvatsku .
Za više informacija idite na Scania tržište.
Hrvatska
prodajna regija
Proizvodne jedinice

SCANIA XT PREDSTAVLJANJE

Pogledajte predstavljanje

Global Press Kit

Pogledajte materijale za medije koji sadrže fotografije i obavijesti na različitim jezicima.

Fotografije

Pogledajte i preuzmite fotografije u visokoj rezoluciji