Odvedite me u Scaniu u Hrvatsku .
Za više informacija idite na Scania tržište.
Hrvatska
prodajna regija
Proizvodne jedinice

NEXT GENERATION SCANIA

Jedini posao koji je važan je vaš posao

Dizajnirali smo rješenje sposobno prevladati razne izazove karakteristične za vaše poslovanje