Odvedite me u Scaniu u Hrvatsku .
Za više informacija idite na Scania tržište.
Hrvatska
prodajna regija
Proizvodne jedinice

Ljudski resursi

Područje rada

U bliskoj suradnji u odjelu ljudskih resursa

Rad u odjelu ljudskih resursa provodi se u skladu s definiranim postupcima i u bliskoj suradnji s organizacijom.

Budući da su zaposlenici najvažniji čimbenik u postizanju uspjeha, Scania mora privući, razvijati i zadržati osoblje. Svaki upravitelj odgovoran je za svoje osoblje, a ima podršku ljudskih resursa s naglaskom na razvoj organizacije i njezinih zaposlenika.

U radu s kolegama diljem svijeta i uz podršku glavnog ureda, osigurat ćete da Scania ima prave vještine koje su potrebne za buduće izazove.