Du verkar vara belägen i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Innovation

Utveckla lösningar med låga koldioxidutsläpp – här och nu

Transportbranschen förändras snabbt. Vi måste snabba upp utvecklingen av nya innovationer för att driva omställningen till renare, säkrare och smartare lösningar. Genom att kombinera våra viktigaste styrkor, till exempel Scanias modulära plattform, med nya sätt att arbeta utvecklar vi snabbt de idéer och tekniker som kommer att forma morgondagens transportsystem.

 

Innovationsverksamheten vid Scania är i hög grad inriktad på att främja transportlösningar med låga koldioxidutsläpp. Det medför att betydande investeringar görs i de hållbara transportlösningar som är livskraftiga i dag, till exempel effektiva drivlinor som kan drivas med förnybara bränslen. Vi tar samtidigt även långsiktiga beslut om att utveckla morgondagens självkörande, uppkopplade och eldrivna transporttekniker.

Teknik

Scania har transportbranschens bredaste utbud av fordon som kan drivas med förnybara bränslen. Vi är dessutom tekniskt ledande inom självkörande och eldrivna transportlösningar.

 

Transportbranschen genomgår en av de största förändringarna i dess historia. Nya tekniker och affärsmodeller dyker upp hela tiden och gör vårt affärslandskap mer splittrat än någonsin. Vi på Scania svarar på dessa förändringar genom att utveckla en tydlig färdplan inför framtiden – en färdplan med rätt balans mellan dagens och morgondagens affärsbehov. Det innebär avsevärda investeringar i teknik för de hållbara transportlösningar som är livskraftiga i dag, samtidigt som vi utvecklar morgondagens självkörande, eldrivna och uppkopplade transporttekniker.

 

Genom att använda vår modulära uppbyggnad och samarbeta med ett brett spektrum av teknikpartner kan vi snabbt skapa innovationer och införliva morgondagens automatiserade, eldrivna och uppkopplade lösningar i dagens transporter. Våra pilottester – till exempel våra e-motorvägstester i Tyskland, Sverige och Italien, och våra självkörande konceptfordon – utgör viktiga byggstenar som hjälper oss utforska olika möjligheter, utveckla våra kapaciteter och visa våra kunder och partner potentialen hos ny teknik.

Forskning

Scanias FoU-organisation utvecklar produkter, tjänster och lösningar som är avsedda att ge våra kunder högsta möjliga kvalitet, effektivitet och lönsamhet. Innovationerna är i hög grad inriktade på att främja transportlösningar med låga koldioxidutsläpp.

 

Scanias forskning och utveckling blandar element från både nuet och framtiden på en och samma gång. I arbetet med varje projekt överväger och utvärderar vi kundernas behov, förändringarna i vår omgivning, lagkrav och våra konkurrenters position. Varje förändring påverkar helhetsbilden. Bränsleeffektivitet balanseras mot motoreffekt, och vikten balanseras mot säkerhet och lastkapacitet. Kvaliteten utgör dock alltid den övergripande prioriteringen i arbetet med våra kunder.

 

Självgående, eldrivna och uppkopplade transportlösningar står högt på agendan tillsammans med lösningar som använder biobränslen. Scania erbjuder marknadens största motorportfölj som kan drivas med alternativ till fossila bränslen. Vi erbjuder allt från etanoldrivna lastbilar och bussar till fordon som drivs med flytande eller komprimerad biogas. Alla våra Euro 5- och 6-motorer kan drivas med HVO-biodiesel och nästan alla våra fordon kan drivas med FAME-biodiesel. Dessa hållbara transportlösningar – som finns tillgängliga här och nu – är resultatet av årtionden av intensivt motorforsknings- och utvecklingsarbete.

Digitalisering

Den digitala omvandlingen påverkar alla delar av samhället och förändrar företag och organisationer. Vi på Scania ser möjligheterna och snabbar upp vårt arbete för att dra nytta av det digitala landskapet och allt det kan erbjuda oss.

 

Digitaliseringen är, tillsammans med urbanisering och hållbarhet, en av de viktigaste globala trenderna som påverkar samhället och transportbranschen. Digitaliseringen har en stor inverkan på ekosystemet för hållbara transporter. Den ger upphov till förändrade affärsmodeller inom transportsektorn i takt med att produkter, produktionsprocesser och försörjningskedjor blir mer sammanlänkade samtidigt som ny teknik ökar innovationstakten och skapar nya risker och möjligheter.

 

Vi på Scania utnyttjar digitaltekniken för att förbättra våra kärnprocesser och skapa nya affärsmöjligheter. Det skapar affärsvärde för alla Scanias affärsmål – från människorna och vår planet, via kunder och partner till våra slutresultat som möjliggör lönsamhet och framtida tillväxt.

Entreprenörskap

Transportbranschen översköljs just nu av ny teknik, från elektrifiering och automation till digitalisering. Det omvandlar i sin tur Scanias affärsmodell och förändrar vårt företag från att vara en tillverkare av tunga fordon till att bli en leverantör av hållbara transportlösningar. När vår verksamhet utvecklas måste vi även försäkra oss om att vi har kompetensen att kunna svara på denna förändring.

 

Scania gör detta genom att utveckla våra befintliga medarbetare, i kombination med användningen av en rekryteringsprocess som fokuserar på de färdigheter vi kommer att behöva under de kommande åren. För att stödja detta måste vi även se till att utveckla rätt kultur på Scania, uppmuntra flexibilitet och nyfikenhet och främja ett anpassningsbart entreprenörstänkande. 

 

Vi måste dessutom försäkra oss om att våra medarbetare arbetar enligt vår strategi, med hållbarhet i fokus för allt vi gör. Eftersom innovation är beroende av nya perspektiv behöver vi även skapa en mångfaldig personalstyrka och en inkluderande arbetskultur där individualitet efterfrågas och uppskattas.

 

Genom att använda vår modulära uppbyggnad och samarbeta med ett brett spektrum av teknikpartner kan vi snabbt skapa innovationer och införliva morgondagens automatiserade, eldrivna och uppkopplade lösningar i dagens transporter. Våra pilottester – till exempel våra e-motorvägstester i Tyskland, Sverige och Italien, och våra självkörande konceptfordon – utgör viktiga byggstenar som hjälper oss utforska olika möjligheter, utveckla våra kapaciteter och visa våra kunder och partner potentialen hos ny teknik.

Scanias självkörande transportlösningar

Scania har alltid legat i framkant när det gäller utvecklingen av innovativa lastbilslösningar. Självkörande transporter utgör inget undantag. Scanias system för självkörande transportlösningar har utvecklats i samarbete med ledande teknikleverantörer och universitet.

 

Automationen kommer att ha en revolutionerande inverkan på transporter, förbättra energieffektiviteten och säkerheten och minska trängselproblemen. Självkörande lastbilar kommer att förändra framtidens tunga godstransporter, omvandla logistikflöden och göra det möjligt för gods att resa längre sträckor utan onödiga stopp. Självkörande kollektivtrafik kommer att uppmuntra till en ökad delning av resor, öka användningen av mindre fordon, möjliggöra fler avgångar och fler direktlinjer som ger en högre bekvämlighet och komfort.

 

Faktum är att växlingen till självkörande transporter redan äger rum. Försök med självkörande taxibilar och bussar pågår för närvarande och många logistikcenter över hela världen är redan helt eller delvis autonoma.

 

Självkörande lastbilar utgör bara en av de många delarna i Scanias portfölj för självkörande transporter. Scanias självkörande transportlösningar är ett komplett system som omfattar hanteringen av logistik, tilldelning av uppgifter till fordon och informationsdelning mellan fordon och infrastruktur. Varje transportlösning skräddarsys individuellt efter kundens behov.

 

Den inbyggda intelligensen gör att självkörande lastbilar kan tolka och anpassa sig till omgivningarna och utföra förutbestämda uppgifter.

 

Även om det första utvecklingsstadiet utgörs av testning av systemen inom större inhägnade industriområden som gruvor och hamnar kommer de inom en snar framtid att finnas tillgängliga för körning på allmänna vägar. Genomförandet av de inledande testerna i tydligt avgränsade och kontrollerade industrimiljöer ger Scania unika möjligheter att utveckla systemen noggrant innan de börjar användas i mer komplexa miljöer.