Näyttää siltä, että olet sijoittautunut .
Siirry Scania-markkinapaikkaasi saadaksesi lisätietoja.
Suomi
myyntialueella
Production units

Maansiirtoprosessi

Sujuvia massavirtoja

Räätälöity joka vaihetta varten

Suuret maansiirto- ja infrastruktuurihankkeet ovat monimutkaisia operaatioita, joissa sujuvat ja toimivat logistiikkaketjut ovat avainasemassa tuottavuuden parantamisen kannalta.

Scania on tehnyt alaa koskevia syvällisiä analyyseja pystyäkseen määrittämään tarkasti ne haasteet, joita kuljetusyritykset ja urakoitsijat kohtaavat maansiirtohankkeen eri vaiheissa.

Siten Scania pystyy puolestaan tarjoamaan asiakkailleen parhaat räätälöidyt ratkaisut. Scanian ajatuksena on, että kaikilla alalla toimivilla yrityksillä on tärkeä rooli maansiirtoprosessin sujuvuudessa.

Byggbild_for_korr_20170509

1. KAIVUUTYÖT JA PURKUTYÖT

Aluksi työmaa pitää valmistella rakennushanketta varten. Kippiautot kuljettavat kaivettua ainesta pois ja tuovat tilalle uusia kiviaineksia. Laveteilla varustettuja kuorma-autoja käytetään usein koneiden kuljettamiseen työmaalle ja sieltä pois. Työmailla on myös usein koneita kuten dumppereita, kaivinkoneita, pyöräkuormaajia, kivenmurskaimia ja generaattoreita. Ne kaikki voidaan varustaa Scanian moottoreilla, jotka on valmistettu hyödyntämällä modulaarista järjestelmää käyttäen rajallista määrää hyviksi osoittautuneita komponentteja. Näin asiakkaat saavat käyttöönsä varaosia ja huoltopalvelua nopeasti ja varmasti. Suuremmissa hankkeissa on usein tarpeen rakentaa hanketta tukevaa infrastruktuuria ja tilapäisiä teitä.

2. SORAKUOPPA

Louhoksilla ja sorakuopilla tuotetaan maa- ja kiviainekset, joita voidaan käyttää rakennustyömaalla. Tällaisia aineksia ovat hiekka, sora, kivimurska, kuona ja kierrätetty betonimurske. Näissä tehtävissä tärkeässä roolissa ovat kippiautot kuten myös niveldumpperit, pyöräkuormaajat, generaattorit ja kivenmurskaimet, jotka voidaan kaikki varustaa Scanian moottoreilla.

3. BETONIASEMA

Betoniasema palvelee rakennustyömaata toimittamalla sinne rakennusprosessissa tarvittavia materiaaleja. Näitä materiaaleja ovat esimerkiksi hiekka, vesi, kivimurska läheiseltä sorakuopalta, lentotuhka, potaska ja sementti tai bitumi. Näissä tehtävissä kippi- ja betoniautot osoittavat hyödyllisyytensä arvoketjussa kuljettamalla materiaaleja sekä betoniasemalle että rakennustyömaille.

4. KAATOPAIKKA

Suurissa infrastruktuurihankkeissa syntyy usein suuria määriä ylijäämämateriaaleja kuten erilaisia kiviaineksia, hiekkaa ja betonimursketta. Nämä ainekset kierrätetään usein muiden rakennushankkeiden työvuohon esimerkiksi sorakuopalle (katso kohta 2). Kaatopaikalla tarvitaan erityyppisiä ajoneuvoja. Kippiautot kuljettavat materiaalit rakennustyömaalta, ja Scanian moottoreilla varustettuja puskutraktoreita voidaan käyttää maiseman ennallistamiseen.

5. PERUSTUSTYÖT JA RAKENNUSTYÖT

Tässä vaiheessa rakennushanke alkaa saada muotoaan. Kippiautot tuovat tarvittavat materiaalit paikalle, raskaat kuorma-autot tuovat raskaita koneita ja rakennusmateriaaleja, vaihtolava-autot keräävät rakennusjätteitä työmaalta, Scanian moottoreilla varustetut nosturiautot siirtävät rakennuselementtejä, betoniautot tuovat työmaalle betonia, joka pumpataan haluttuihin kohteisiin betonipumpuilla, ja Scanian moottoreilla varustetut kompressorit ja generaattorit tuottavat sähköä. Tässä kiivastahtisessa ympäristössä kannattavaan toimintaan voi yltää rakennusyhtiö, jonka onnistuu saada logistiikkaketjusta sujuva.

6. YHTEYDESSÄ KORJAAMOON

Kuorma-autojen kiertäessä logistiikkavirrassa ajoneuvojen tiedot välitetään käyttäjille Scania Fleet Managementin avulla. Kalustonhallintajärjestelmää käytetään ajoneuvojen seurantaan, huollon aikatauluttamiseen ja optimointiin, kuljettajien seurantaan ennalta määritettyjen tavoitteiden täyttämiseksi ja muihin ajoneuvoon ja kuljettajaan liittyviin palveluihin. Huolto ja varaosatoimitukset organisoidaan Scanian vahvan, noin 1 700 huoltopistettä maailmanlaajuisesti käsittävän huoltoverkoston välityksellä, tien päällä Scania Assistance -tienvarsipalvelun avulla tai työmaalla Scanian kenttäkorjaamolla. Lisäksi Scania-korjaamot voivat tarjota huolto- ja korjauspalveluja päällirakenteille ja perävaunuille.