Näyttää siltä, että olet sijoittautunut .
Siirry Scania-markkinapaikkaasi saadaksesi lisätietoja.
Suomi
myyntialueella
Production units

Scanian ilmastopäivä 2019

Tavoitteemme

Tutkimustulokset puhuvat selvää kieltä

Ilmastonmuutos on tosiasia

Maailmassa on meneillään ilmastonmuutos. Se vaatii välittömiä ja kunnianhimoisia toimia, jotta ihmiset ja luonto kaikkialla maailmassa välttyvät pahimmilta seurauksilta. 

Kasvihuoneilmiö

Ilmasto lämpenee, kun kasvihuonekaasut, erityisesti fossiilisten polttoaineiden palamistuotteena syntyvä hiilidioksidi, kerääntyvät ilmakehään ja sitovat maapallon pinnasta heijastuvaa auringon säteilyä. Normaalisti tämä säteily pääsee avaruuteen, mutta kasvihuonekaasut sitovat lämpöä ja aiheuttavat planeetan lämpenemistä.

Icon of carbon dioxide

Ilmastonmuutosta koskevia faktoja

Siitä lähtien, kun teollinen vallankumous alkoi vuonna 1750, hiilidioksiditasot ovat nousseet yli 30 prosenttia. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on nyt suurempi kuin kertaakaan 800 000 vuoteen.

1800-luvun loppupuolelta asti kerätyt lämpötilatiedot osoittavat, että maanpinnan keskilämpötila on noussut noin 0,8 astetta viimeisen 100 vuoden aikana. Noin 0,6 astetta tästä lämpenemisestä on tapahtunut viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana.

Lähde 1,2 NASA 2019

Vaikutukset

Maapallon keskilämpötila ei saa nousta yli kahta celsiusastetta ja ihanteellisessa tapauksessa muutos olisi enintään 1,5 astetta. Jos epäonnistumme tässä, vaikutukset ovat seuraavanlaiset:

MERENPINNAN NOUSU: Kahden asteen lämpötilan nousu tarkoittaa, että merenpinta kohoaa 1,04 metriä vuoden 1990 tasosta ja Amsterdamin asukkaat kahlaavat polvia myöten vedessä. Peruuttamaton 1,24 metrin vedennousun "keikahduspiste" saavutetaan, jos lämpötila nousee 3–4 astetta. Viiden asteen nousu lämpötilassa nostaa merenpintaa 1,43 metriä, jolloin meri tulvii New Yorkiin, Bangkokiin ja muihin rannikkokaupunkeihin.

ÄÄRIMMÄISET SÄÄILMIÖT: Koko mittaushistorian viisi lämpimintä vuotta on koettu 2010-luvulla. Jos maapallon lämpötila nousee yli 2 celsiusastetta, helleaalloista tulee jokavuotisia. 3–4 celsiusasteen nousu muuttaisi Etelä-Euroopan autiomaaksi. Pohjois-Amerikassa, Aasiassa ja Australiassa on jo nyt vuosi vuodelta rankempia sateita, enemmän tulvia ja voimakkaampia hurrikaaneja, taifuuneja ja pyörremyrskyjä.

HEIKOT SADOT: Lämpötilan nousu maapallolla tarkoittaa, että viljakasvien, kuten vehnän ja maissin, sadot heikkenevät. Kahden asteen nousu pienentää satoja 20 prosenttia ja 3–4 asteen nousu jopa 40 prosenttia.

NAPAJÄÄTIKÖIDEN SULAMINEN: Arktinen alue on ilmaston lämpenemisen eturintamassa. Merijäästä on jo huvennut ennennäkemättömät 15 prosenttia, mutta kahden asteen nousu tarkoittaisi tämän kaksinkertaistumista ja uhkaisi samalla hävittää jääkarhut ja muut arktiset eläinlajit sukupuuttoon. Etelämantereen jäämassan hupeneminen on kolminkertaistunut viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana.

Lähde: 2019 World Wildlife Fund 

Käännekohdat

Maapallon lämpötilan nousu on pystyttävä pitämään selvästi alle kahden asteen, jotta ilmastonmuutoksen peruuttamattomien käännekohtien riskeiltä vältytään. Vaikka emme esimerkiksi siinä vaiheessa enää tuottaisi uusia kasvihuonekaasuja, korkeampi lämpötila saattaa silti sulattaa maapallon ikiroutakerroksen. Tällöin vapautuu valtavat määrät metaania eli kasvihuonekaasua, joka sitoo ilmakehän lämpöä 28 kertaa tehokkaammin kuin hiilidioksidi.

PARIISIN SOPIMUS

Sopimus tulevaisuutta varten

Vuonna 2015 maailman johtajat tapasivat Pariisissa ja allekirjoittivat sopimuksen, jonka oli määrä pitää maapallon keskilämpötilan nousu reilusti alle kahdessa celsiusasteessa esiteolliseen aikaan verrattuna ja pyrkiä pysäyttämään nousu 1,5 asteeseen. Tämä vähentäisi ilmastonmuutoksen riskejä ja vaikutuksia merkittävästi.

"VAIKKA JOUDUMME TODISTAMAAN ILMASTONMUUTOKSEN TUHOISIA VAIKUTUKSIA JATKUVASTI KAIKKIALLA MAAILMASSA, EMME SILTI TEE ASIALLE RIITTÄVÄSTI EMMEKÄ TOIMI RIITTÄVÄN NOPEASTI PERUUTTAMATTOMAN, KATASTROFAALISEN ILMASTONMUUTOKSEN ESTÄMISEKSI.”

– António Guterres, YK:n pääsihteeri

Hiililaki

Kansainvälinen tunnettujen ilmastotutkijoiden joukko ehdottaa ratkaisua, jolla maailmatalouden hiilidioksidipäästöjä voitaisiin vähentää merkittävästi. Ryhmä esittää niin kutsuttua hiilisuunnitelmaa, jonka yksinkertainen nyrkkisääntö on päästöjen puolittaminen jokaisen vuosikymmenen aikana – eräänlaista "hiililakia".

Tämän suunnitelman mukaan fossiilisten polttoainepäästöjen on saavutettava huippunsa viimeistään 2020 ja pudottava likimain nollaan vuoteen 2050 mennessä. Hiililaki antaisi maailmalle 75 prosentin mahdollisuuden pitää maapallon lämpötila Pariisin sopimuksen alle kahden asteen tavoitteessa.

Lähde: 2017: Rockström J., et al

Kuljetusten rooli

Maantiekuljetusten osuus kaikista kasvihuonepäästöistä on noin 14 prosenttia, ja kuljetuksiin liittyvät päästöt ovat kasvussa. Tehostamalla suunnittelua ja logistiikkaa voidaan kuitenkin päästä jo noin 25 prosentin vähennyksiin hiilidioksidipäästöissä.  

Scanian Pathways Study -tutkimus (6) osoittaa, että raskaiden kaupallisten kuljetusten nollahiilidioksidipäästöjen saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä on paitsi mahdollista, myös taloudellisesti kiinnostavaa. Meidän on kuitenkin aloitettava heti. Tutkimuksen mukaan biopolttoaineet ovat nopein "tässä ja nyt" -keino puhtaampiin kuljetuksiin, mutta sähköistäminen on pitkällä aikavälillä kaikkein edullisin vaihtoehto ja tulevaisuuden kestävän kuljetusjärjestelmän avaintekijä.  

PATHWAYS STUDY -TUTKIMUS

Lähde: IPCC 2014

6 2018: Scania, Pathways Study ‑tutkimus

Suuntamme

Me Scanialla olemme sitoutuneet edistämään kuljetusjärjestelmien kestävää kehitystä.

Olemme myös sitoutuneet toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden maukaisesti.

Ilmastotyömme perustuu kaiken muun työmme tavoin ydinarvoihin, prioriteetteihin ja periaatteisiin, joita kuvataan Scania-talon muodossa.

Scania on asettanut itselleen kunnianhimoisia tavoitteita ja aikoo tehdä kaikista toiminnoistaan fossiilivapaita hyvissä ajoin ennen vuotta 2050.

 

STRATEGIA 2025


Kestävä kehitys on Scanian 2025-strategian ytimessä. Tuotteidemme ja toimintojemme ilmastovaikutusten pienentäminen on tärkeimpiä prioriteettejamme tulevina vuosina.

Kun sekä suorat että epäsuorat päästöt huomioidaan, suurin osa Scanian kokonaisilmastovaikutuksesta syntyy tuotteidemme käytön aikana.

2025-strategian käyttöönoton myötä Scania asettaa itselleen uusia tavoitteita, jotka liittyvät ilmastoon ja tuotteidemme vaikutuksiin. Nämä tavoitteet korostavat sitoutumistamme siihen, että Scania-tuotteiden päästöt ovat varmasti Pariisin sopimuksen mukaisia.

Käytössä olevan kaluston ilmastotavoitteisiin liittyvien hiilidioksidipäästöjen vähentämispyrkimysten tukemiseksi asetamme myös selkeitä määrätavoitteita biopolttoaineella ja sähköllä toimiville linja- ja kuorma-autoille.

Tällaisilla ajoneuvoilla hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää merkittävästi, mutta se edellyttää, että Scania ja sen kumppanit huolehtivat siitä, että polttoaine ja sähkö tuotetaan kestävästi, eli kaasun on oltava biokaasua ja sähkö on tuotettava uusiutuvista energianlähteistä.

SCANIAN ILMASTOTAVOITTEET

Pidämme itseämme tilivelvollisina, joten asetamme tavoitteita ja seuraamme edistymistä sekä omien toimintojemme että käytössä olevan kalustomme päästöjen suhteen.

MITÄ NÄMÄ TAVOITTEET TARKOITTAVAT SINUN KANNALTASI?

 

Nämä yhtiötason tavoitteet on eritelty tai ne on eriteltävä mielekkäiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi koko organisaatiossa, on kyse sitten osastosta, tuotantoyksiköstä, liiketoimintayksiköstä, jakelijasta, jälleenmyyjästä tai korjaamosta. Selvitä, mitkä tavoitteista koskevat lähimmin omaa toimintaasi.

Tämän sivun faktatietojen lähteet:

2019: NASA; climate.nasa.gov/evidence/

2019: NASA; climate.nasa.gov/climate_resources/127/global-temperature/

2019: World Wildlife Fund

Rockström J. et al. (2017), A roadmap for rapid decarbonization, Science 6331

2014: IPCC, Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of WorkingGroups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the IntergovernmentalPanel on Climate Change

2018: Scania, Pathways Study -tutkimus