Näyttää siltä, että olet sijoittautunut .
Siirry Scania-markkinapaikkaasi saadaksesi lisätietoja.
Suomi
myyntialueella
Production units

KYKYJEN LÖYTÄMINEN

Osaavien työntekijöiden houkutteleminen, kehittäminen ja ylläpitäminen

Oikeiden taitojen hankkiminen

Nykypäivän maailmanlaajuinen toimintaympäristö asettaa suurille yrityksille merkittäviä haasteita osaavien työntekijöiden houkuttelemiseksi, heidän ammattitaitonsa kehittämiseksi ja työntekijöiden sitouttamiseksi. Scanian henkilöstöosaston johtaja Kent Conradson toteaakin, että vaikka Scanialla on erinomainen osaamistaso, yrityksen on silti kehityttävä saavuttaakseen vuodelle 2020 asetetut tavoitteet.

Miten Scania vastaa jatkuvasti kasvavaan kilpailuun osaavien työntekijöiden hankkimiseksi?

Ihmiset ovat tärkein yksittäinen tekijä yrityksen menestyksen kannalta. Mitään yhtiömme tavoitteita ei voida saavuttaa ilman omistautuneita ja motivoituneita työntekijöitä. Scanian tavoitteena on olla kuljetusalan kestävän kehityksen markkinajohtaja. Tämän aseman saavuttaminen edellyttää, että meillä on kaikki tarvittava osaaminen. Meidän on kehitettävä nykyistä monipuolista osaamistamme ja kanavoitava sitä uusiin rooleihin.

Mitkä ovat suurimmat haasteet tällaisen osaavan ja ammattitaitoisen organisaation luomisessa ja ylläpitämisessä?

Hyvä, yhdenmukainen ja kestävä johtamistapa tarjoaa Scanian 42 000 työntekijälle eri puolilla maailmaa tarvittavat resurssit tavoitteidemme saavuttamiseksi. Scania on yhtiö, jolla on toimintaa yli 100 maassa, joten henkilöstömme on jo nyt erittäin monimuotoinen. Meidän on kyettävä hyödyntämään tämän monimuotoisuuden tarjoamat edut ja laadittava tiimejä, joiden jäsenillä on erilaiset taustat, kokemustasot ja osaamispohjat.

Kuinka hyvin olemme hyödyntäneet maailmanlaajuisen organisaatiomme osaamisen ja kokemuksen?

Vuosittain noin 2 500 työntekijää vaihtaa tehtäviään yrityksen sisällä. Tämä on loistava esimerkki siitä, kuinka Scania hyödyntää eri osastojen osaamista eri puolilla maailmaa. On kuitenkin erittäin tärkeää, että jatkamme tämän osa-alueen kehittämistä koko organisaatiossa, sillä näin voimme edistää mahdollisuuksia siirtyä uusiin työtehtäviin yrityksen sisällä.