Näyttää siltä, että olet sijoittautunut .
Siirry Scania-markkinapaikkaasi saadaksesi lisätietoja.
Suomi
myyntialueella
Production units

Kotimaisen biokaasun tulevaisuus

Kotimaista biokaasua riittäisi lähes joka toiseen autoon

EL-TRANin selvityksen mukaan yli 40 prosenttia kotimaisesta raskaasta liikenteestä pystyisi kulkemaan biokaasulla. Samalla se toisi töitä kuljetusyrittäjille.

Ilmastonmuutoksen myötä moni autoilija on pohtinut, voisiko edes osa kalustosta kulkea ympäristöystävällisemmän biokaasun voimin. Vielä vuonna 2017 kuitenkin puuttui kokonaiskuva siitä, mitkä ovat biokaasun mahdollisuudet raskaan tieliikenteen käyttövoimana Suomessa. EL-TRAN-konsortion piirissä työskentelevät yliopistojen tutkijat päättivät ottaa asiasta selvää ja lokakuussa 2018 julkaistiin aiheesta selvitys ”Voiko raskas liikenne siirtyä biokaasuun?”.
Tulokset ovat lupaavia.  

Laskelmien mukaan biokaasua riittäisi hyvinkin tieliikennekäyttöön. Jos kaikki Suomessa valmistettavissa oleva biokaasu kohdistettaisiin liikennekäyttöön, sillä ajaisi yli 40 prosenttia raskaasta tieliikenteestä vuonna 2030. Tällöin raskaan liikenteen on arvioitu kuluttuvan vuodessa 18,30 TWh. Jo pienemmilläkin määrillä kulkisivat kaikki suomalaiset kaupunkibussit ja linja-autot.

Entä käytännössä?

Vuonna 2018 suurin osa biokaasusta käytettiin sähkön- ja lämmöntuotantoon. EL-TRAN-selvitystä tehnyt tutkija Kalle Aro, olisiko biokaasun liikennekäyttöä myös käytännössä mahdollista lisästä?

”Uskon, että se kasvaa. Esimerkiksi Ruotsissa biokaasusta yli puolet käytetään tieliikenteessä”, Tampereen yliopistolla työskentelevä Aro kertoo.

Jos kaikki tuotettavissa oleva biokaasu tankattaisiin isojen yhdistelmien tankkeihin, sillä kulkisi lähes 9 600 autoa. Määrä on melkoinen, sillä vuoden 2018 syksyllä Suomessa oli liikenteessä noin satakunta kaasukäyttöistä raskasta ajoneuvoa.  

”Mielestäni kaasuautoon kannattaa sijoittaa: Ei ainakaan tarvitse pelätä, etteikö biokaasua riittäisi”, Aro toteaa.

Scania LNG kuorma-auot PNO

 

Kaupunkiliikenteestä hyvä aloittaa

Selvityksen tekijöiden mielestä biokaasun käyttö kannattaisi aloittaa kaupunkien sisäisestä liikenteestä alueilla, joissa jakelupisteitä löytyy ja saatavuus on kunnossa. Biokaasua ei nimittäin ole kannattavaa kuljettaa kovin kauas tankkausta varten. Toisaalta LBG:llä eli nesteytetyllä biokaasulla kulkevat ajoneuvot sopivat myös pidemmille matkoille, jopa kaupunkien väliseen liikenteeseen.

”Jätteenkuljetuksessa kaasuajoneuvo on maailmalla suosittu. Ajoreitit ja ajatus kierrätyksestä sopivat hyvin yhteen biokaasun raaka-aineiden keräilyn ja tuotannon kanssa. Sen sijaan pitkän matkan liikenteessä, jossa ei ole yhtä lailla säännöllisiä reittejä, tarvittaisiin enemmän tankkausasemia.”

Selvityksen tekijät ovatkin toivoneet päättäjiltä selkeämpää toimintasuunnitelmaa, kaasuajoneuvoille hankintatukea ja lisää asemia. Ainakin jälkimmäisen osalta tilanne näyttää hyvältä, sillä jakeluasemien verkosto on kasvamassa.

Biokaasun valmistus tuo töitä autoalalle

Ympäristöystävällisyyden lisäksi biokaasulla on muitakin etuja. Sen valmistus luo työtä kotiseudulle, myös autoilijoille ja koneenkäyttäjille itselleen. Usein biokaasun raaka-aineet nimittäin kulkevat biokaasulaitoksiin kumipyörien voimin, etenkin kun kyseessä on yhteismädätyslaitos.

Ilmaston kannalta biokaasulla kulkevat ajoneuvot ovat perinteiseen dieseliin verrattuna ympäristöystävällisempiä, mutta sähköllä kulkeville ajoneuvoille ne eivät pärjää, jos sähkö on vihreästi tuotettua. Pitkän matkan raskaassa liikenteessä sähkökäyttöiset ajoneuvot eivät kuitenkaan vielä ole tekniikaltaan riittävän kehittyneitä, joten kaasu on käytännössä hyvinkin varteenotettava vaihtoehto.   

EL-TRAN-hankkeen selvityksen rahoitti Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto. Hanketta koordinoi Tampereen yliopisto, ja siinä ovat mukana Itä-Suomen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, VTT ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Kyseistä selvitystä olivat tekemässä Tampereen yliopistolta Kalle Aro, Pami Aalto, Matti Kojo, Tampereen teknilliseltä yliopistolta Antti Rautiainen, Anna Pääkkönen ja Topi Rönkkö sekä Itä-Suomen yliopistolta Kim Talus.

Gasum kaasu Scania

 

Biokaasun tuotanto lisääntyy

Gasum Oy:n yritysmyynnin yksikön päällikön Jani Aralan mielestä EL-TRANin selvitys biokaasun riittävyydestä sisältää erinomaisia ajatuksia. Selvityksessä laskettu biokaasun potentiaalinen määrä kuulostaa hänestä paikkansa pitävältä. Arala huomauttaa, että lisääkin biokaasua on luvassa. ”Kasvamme koko ajan ja suunnitteilla on uusia biokaasulaitoksia.” 

Gasum on suurin pohjoismainen biokaasun tuottaja. Sillä on seitsemän omaa biokaasulaitosta, minkä lisäksi biokaasua ostetaan kolmelta kumppanilta. Lisäksi yrityksellä on viisi omaa biokaasulaitosta Ruotsissa.

Kaasuautojen määrä kasvussa

Arala uskoo raskaassa liikenteessä kaasukäyttöisten ajoneuvojen lisääntyvän jopa nopeammin kuin poliitikot ovat arvioineet.

”Hallituksen tavoitteena on 50 000 kaasukäyttöistä henkilöautoa vuoteen 2030 mennessä. Nykykehityksen perusteella tulemme pääsemään tähän tavoitteeseen jo ennen määräaikaa. Lisäksi näemme erityisesti kaasukäyttöisen raskaan liikenteen puolella merkittävän kasvun mahdollisuuden. Esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa kaasulla kulkevan raskaan kaluston on povattu lisääntyvän hurjaa vauhtia.”

Saksassa vetoapuna on esimerkiksi 12 000 euron hankintatuki LNG-käyttöiselle raskaan kaluston ajoneuvolle ja alennus tietullista. Ruotsissa Klimatklivet:in kautta voi saada rahallista tukea kaasukäyttöisen raskaan liikenteen ajoneuvon hankkimiselle tai leasingille.

Biokaasun hinta pysynyt vakaana

Dieselin hinnannousu herätti huolta vuonna 2018, mutta biokaasulla ajavat ovat tankanneet autonsa rauhallisemmin mielin.

”Biokaasun hinta on pysynyt vakaana monta vuotta. Siihen eivät ole maailmanmarkkinahinnat vaikuttaneet. Sitä kautta biokaasun kannattavuus dieseliin verrattuna on tullut paremmaksi”, Gasumin Jani Arala sanoo. Kaasulla ajaville autoilijoille on muitakin hyviä uutisia. Julkisia tankkausasemia on tulossa lisää. Parin seuraavan vuoden aikana Gasumin raskaan liikenteen kaasuasemat lisääntyvät neljästä yli kymmeneen. Ruotsiin Gasumin uusia asemia on tulossa 25 lisää ja Norjaan noin kymmenen.

Vaihtoehtoiset polttoaineet