Näyttää siltä, että olet sijoittautunut .

Siirry Scania-markkinapaikkaasi saadaksesi lisätietoja.

Uusi Regional BEV

Sähköisesti entistä pidemmälle

Tutustu uuteen työntekijääsi!

YMPÄRISTÖKÄYTÄNNÖT

Scania on kuljetusratkaisujen, mukaan lukien raskaiden kuorma-autojen ja linja-autojen sekä tuotekohtaisten palvelujen johtava tarjoaja. Lisäksi Scania on alan johtava teollisuus- ja merimoottorien valmistaja.

 

Scania pyrkii edistämään kuljetusalan kestävää kehitystä ja luomaan parempia ratkaisuja yrityksille, yhteisöille ja ympäristölle. Meille Scanialla YK:n Agenda 2030 merkitsee yhteistä toimintaohjelmaa, joka edellyttää yhteistyötä valtiovallan, liike-elämän ja laajemman kansalaisyhteiskunnan kesken. Tuemme voimakkaasti 17:ää tavoitetta ja uskomme, että ne voivat aikaansaada merkittäviä muutoksia sekä yhteisöissä että liike-elämässä.

 

Allekirjoittaessaan YK:n Global Compact -aloitteen Scania sitoutui noudattamaan 10:tä periaatetta, jotka liittyvät ympäristöön, ihmisoikeuksiin, työntekijöiden oikeuksiin ja korruptiontorjuntaan.

 

Kokonaisvaltainen lähestymistapa kuljetusalan kestävään kehitykseen

 

Kehitämme ympäristöystävällisempiä kuljetusratkaisuja tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme ja muiden sidosryhmien kanssa, ja ratkaisut perustuvat kolmeen keskeiseen asiaan:

– Energiatehokkuus; tehokkaimmat teknologiat ja palvelut, jotka keskittyvät voimansiirron tehoon, ajoneuvon optimointiin ja polttoaineenkulutukseen.

– Uusiutuvat polttoaineet ja sähköistäminen; laajin valikoima uusiutuvia polttoaineita käyttäviä moottoreita sekä ajoneuvojen ja infrastruktuurin sähköteknologioita.

– Älykkäät ja turvalliset kuljetukset, yhteyspalvelujen avulla tehokkaampia logistiikkavirtoja ja parempi täyttöaste.

Kumppanuudet ovat erittäin tärkeitä kuljettamisen ja logistiikan ekosysteemin uudistamisessa, ja Scania tekee yhteistyötä yhteiskunnan, päättäjien, kuljetusyritysten ja asiakkaiden kanssa. 

 

Ympäristövastuu

 

Scanian tuotteisiin, prosesseihin ja palveluihin liittyvät ympäristötoimet ovat ennakoivia, ja ne perustuvat ennaltaehkäisyn periaatteeseen ja elinkaariajatteluun. Panostamme voimakkaasti toiminnan jatkuvaan kehittämiseen organisaatiomme kaikilla tasoilla, varmistaaksemme ympäristöasioiden hallinnan laadun kaikilla osa-alueilla. Poikkeamat tavoitteista ja standardeista auttavat meitä tunnistamaan ja vähentämään haaskausta.

 

Pyrimme kaikessa toiminnassamme, sekä sisäisessä että ulkoisessa, optimoimaan prosessit ja resurssien käytön. Keskitymme vahvasti toimintamme energiatehokkuuteen ja kasvihuonepäästöihin. Tuemme siirtymää vähähiiliseen yhteiskuntaan käyttämällä vastuullisia energianlähteitä ja luopumalla vaiheittain fossiilisista polttoaineista. Pyrimme edistämään kiertotaloutta ja vähentämään tuottamamme jätteen määrää sekä minimoimaan ympäristövaikutuksemme.

Scania sitoutuu noudattamaan lainsäädäntöä ja muita vaatimuksia sekä itse määrittämiään ympäristötavoitteita. Olemme sitoutuneita läpinäkyvään raportointiin, jonka tarkoituksena on tarjota sidosryhmillemme säännöllisesti olennaista tietoa toimistamme.

 

Scania on sitoutunut tarjoamaan työntekijöille ajantasaista koulutusta. Koska työntekijämme ovat tietoisia ja sitoutuneita, voimme toimia vastuullisesti ja edistää muutosta.