Näyttää siltä, että olet sijoittautunut .

Siirry Scania-markkinapaikkaasi saadaksesi lisätietoja.

Avoimet työpaikat

Vaasaan, Jyväskylään, Ouluun ja Seinäjoelle etsitään uusia Scaniaperheen jäseniä

Avoimet paikat

Usein kysytyt kysymykset

Jakaako Scania tietojani kolmansille osapuolille?

Haluamme tarjota parhaita tuotteita ja palveluita, ja sitä varten hyödynnämme globaalia organisaatiotamme ja luotettujen kumppaneiden verkostoa ympäri maailman. Tämä tarkoittaa, että voimme ajoittain jakaa tietosi (kokonaan tai osittain) TRATON Groupille, joka kuuluu Scania-konserniin, ja meitä auttaville luotetuille liikekumppaneille. Tyypillisiä esimerkkejä:

 • Kun asioit Scanian verkkokaupassa, jaamme tietoja kumppaneille, jotka toimivat verkkokaupan ylläpitäjinä
 • Saatamme käsitellä tietojasi maailmanlaajuisissa IT-järjestelmissämme, joiden kehittäjinä, toimittajina tai ylläpitäjinä toimivat ulkoiset IT-kumppanimme.
 • Kolmannet osapuolet voivat auttaa meitä järjestämään tapahtumia, joihin osallistut, esimerkiksi järjestämällä hotellimajoituksen tai kuljetukset.
 • Kun soitat kiireellisen avun numeroomme, voimme jakaa tietojasi kolmansille osapuolille, kuten hinausyrityksille.
 • Kun asiakkaamme (joko sinä itse tai työnantajasi) hankkii kolmannelta osapuolelta palvelun ja sallii tietojen luovuttamisen, Scania voi jakaa kolmannelle osapuolelle kuljettajaan, ajoneuvoon, moottoriin, perävaunuun, päällirakenteeseen tai muihin tuotteisiin liittyviä tietoja.  
 • Tutkimus- ja tuotekehitystyön yhteydessä voimme jakaa tietoja korkeakoulujen, tutkimuslaitosten tai muiden luotettavaksi todettujen kumppanien kanssa.  
 • Jos päätät hyväksyä kolmansien osapuolten evästeet, henkilötietojasi voidaan jakaa näille kolmansille osapuolille (katso lisätietoja evästekäytännöstämme).
 • Kun Scania käsittelee henkilötietoja maailmanlaajuisissa HR-prosesseissa, henkilötietosi siirretään siihen Scanian yksikköön, johon lähetät työhakemuksesi tai jossa olet töissä.
 • Kun osallistut sisäiseen osaamisen jakamiseen muiden Scania-konsernin työntekijöiden kanssa, henkilötietosi jaetaan näiden työntekijöiden kanssa.
 • Kun osallistut koulutuksiin, henkilötietosi jaetaan koulutuksen tuottajien kanssa.
 • Jotta voimme täyttää velvollisuutemme työnantajana, jaamme henkilötietojasi pankkien ja vakuutusyhtiöiden kanssa.
 • Kun täytämme työehtosopimusten ja lainsäädännön mukaisia velvoitteitamme, jaamme henkilötietojasi ammattiliittojen ja työsuojeluvaliokunnan kanssa.

 

Jos meidän täytyy jakaa tietosi liikekumppaneillemme, varmistamme, että he käsittelevät tietojasi yhtä kunnioittavasti ja luottamuksellisesti kuin mekin. Voimme myös antaa tietojasi viranomaisten käyttöön, jos laki näin vaatii tai jos saamme oikeutetun pyynnön lainvalvonta- tai muilta viranomaisilta.

 

Jos tietosi siirretään Euroopan unionin ulkopuolelle, tämä toteutetaan käyttäen tarvittavia siirtomekanismeja ja asianmukaisia suojatoimia. 

 

Missä Scania käsittelee tietojani?

Scania on globaali yritys, joka toimii yli sadassa maassa. Tämä tarkoittaa, että voimme ajoittain käsitellä tietojasi (kokonaan tai osittain) sekä Euroopan unionin sisällä että ulkopuolella. Tällöin noudatamme aina olemassa olevia säännöksiä ja varmistamme, että tietojasi käsitellään turvallisesti. Jos tietosi siirretään Euroopan unionin ulkopuolelle, tämä toteutetaan käyttäen tarvittavia siirtomekanismeja. Yleisimmin turvaudutaan Euroopan komission julkaisemiin mallisopimuslausekkeisiin (SCC). Sinulla on oikeus saada kopio asiaankuuluvasta tehdystä SCC:stä, jos henkilötietosi ovat osa SCC:n suojaamaa siirtoa. Ota meihin yhteyttä täällä tai keskustele Scania-yhteyshenkilösi kanssa.

 

Tässä asiayhteydessä "käsittelyllä" tarkoitetaan mitä tahansa henkilötietoihin kohdistuvaa toimintaa tai toimintoja, kuten keräämistä, tallentamista, järjestämistä, rakenteellistamista, säilyttämistä, mukauttamista tai muokkaamista, palauttamista, katsomista, käyttöä, lähettämällä paljastamista, levittämistä tai muuten käytettäväksi tekemistä, kohdistamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

 

 

 

Miten tietojani suojataan?

Olemme sitoutuneet suojaamaan tietosi. Toteutamme kaikki asianmukaiset oikeudelliset, tekniset ja organisatoriset turvatoimet, jotta käsittelemämme henkilötiedot on asianmukaisesti suojattu. Parannamme turvatoimiamme jatkuvasti sitä mukaa kuin turvallisuustuotteet ja -palvelut kehittyvät.

 

Miten kauan tietojani säilytetään?

Joitakin henkilötietojen käsittelytarkoituksia ja tietojen säilyttämistä koskevat omat yksittäiset vaatimukset, jotka perustuvat lakiin ja/tai tietojen käsittelytarkoitukseen. Minimoimme tai poistamme tietosi heti kun niitä ei enää tarvita

 

• täyttääksemme sopimusvelvoitteet sinua kohtaan

• tietojen keräämisen tarkoituksen toteutumiseen

• täyttääksemme oikeudelliset velvoitteemme.

 

Käyttääkö Scania automaattista päätöksentekoa ja profilointia?

 

Rekrytoinnissa käytetään automaattista päätöksentekoa. Yksittäiselle työtehtävälle määritellään peruskriteerit, kuten koulutus, kielitaito ja/tai erityinen työkokemus. Työnhakijan pätevyyttä verrataan työn kriteereihin. Jos hakija ei täytä hakemansa työtehtävän perusvaatimuksia, hakija hylätään. Työnhakija on tervetullut hakemaan muita tehtäviä. 

Profilointia käytetään valittaessa työntekijöitä sisäisiin yksilöllisiin kehitysohjelmiin. Profilointi perustuu muodollisiin pätevyystesteihin, persoonallisuustesteihin ja logiikkakykytesteihin. Jos henkilö hyväksytään, profiilia käytetään yksilöllisen kehitysohjelman suunnitteluun jokaiselle osallistuvalle työntekijälle.

 

Mitä oikeuksia minulla on?

Oikeus tulla tiedotetuksi

Sinulla on oikeus saada tietoa käsittelemistämme sinua koskevista henkilötiedoista. Lisäksi sinulla on oikeus saada tietoa käsittelyn yksityiskohdista, mukaan lukien miksi henkilötietojasi käsitellään, kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään, henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, oikeutettu etumme (jos sovellettavissa) ja mahdolliset "kolmannen maan" (EU:n/ETA:n ulkopuolinen maa) siirrot.

Annamme nämä tiedot tässä tietosuojaselosteessa, mutta kuten edellä mainittiin, tarkempia tietoja henkilötietojesi käsittelystä löytyy tietyissä tapauksissa yksityiskohtaisemmista tietosuojailmoituksista, mukaan lukien sopimusliitteet, ja palvelukuvauksista. Näissä tapauksissa löydät tiedot käyttäessäsi sovellusta/järjestelmää/palvelua. Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita, voit aina ottaa meihin yhteyttä täällä tai keskustella Scania-yhteyshenkilösi kanssa.

Oikeus saada pääsy tietoihisi

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi. Kun näin on, sinulla on oikeus saada kopio, joka näyttää sinusta käsittelemämme henkilötiedot ja lisäksi tietyt tiedot, mukaan lukien käsittelyn tarkoitukset, luokkien vastaanottaja, suunniteltu säilytysaika ja automaattisen päätöksenteon olemassaolo (mukaan lukien profilointi). Kun olemme vahvistaneet henkilöllisyytesi, ote luovutetaan sinulle turvallisella tavalla ymmärrettävässä ja helposti saatavilla olevassa muodossa.

Oikeus oikaisemiseen

Sinulla on oikeus päivittää tietosi varmistaaksesi, että meillä on aina oikeat tiedot.

Oikeus tutustumiseen

Voit pyytää rekisteristä otteen nähdäksesi, mitä henkilötietojasi me käsittelemme. Kun olemme vahvistaneet henkilöllisyytesi, ote luovutetaan sinulle tietoturvallisella tavalla.

Oikeus oikaisemiseen

Sinulla on oikeus päivittää tietosi, jotta hallussamme olevat tiedot ovat ajan tasalla.

 

Oikeus tietojen poistamiseen

Voit saada henkilötietosi ilman aiheetonta viivytystä poistetuksi, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

• Tietoja ei enää tarvita tarkoituksissa, joihin ne on kerätty tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.

• Olet vastustanut henkilötietojesi käyttöä, eikä niiden säilyttämiselle ole muuta laillista perustetta.

• Tietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseesi, ja peruutat tämän suostumuksesi.

• Jos poistaminen on tarpeen lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai jos henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

Voi olla tilanteita, joissa edellä mainittua ei sovelleta GDPR:n edellyttämällä tavalla, esimerkiksi jos meidän on käsiteltävä henkilötietoja EU:n lainsäädännön tai sovellettavan jäsenvaltion lainsäädännön noudattamiseksi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten. Tämä on ehdoton oikeus, mikä tarkoittaa, että jos vastustat tai peruutat tilauksen, emme enää käsittele henkilötietojasi suoramarkkinointiin.

 

Sinulla on myös oikeus vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun tai yleisen edun mukaiseen tehtävään, mukaan lukien näihin perusteisiin perustuva profilointi. Käsittely lopetetaan, ellemme esitä käsittelylle pakottavia laillisia syitä, jotka syrjäyttävät yksilön edut, oikeudet ja vapaudet; tai osoita, että käsittelemme tietoja oikeudellisten vaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus rajoittamiseen

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi käsittelyn väliaikaista rajoittamista. Käsittelyä voidaan rajoittaa seuraavissa tilanteissa:

 • Uskot tietojesi olevan virheellisiä ja olet siksi pyytänyt meitä korjaamaan ne. Voit pyytää, että tietojesi käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun tarkistamme tietojesi oikeellisuuden.
 • Tietojen käsittely on lainvastaista, mutta vastustat tietojesi poistamista ja sen sijaan pyydät, että kyseisten tietojen käyttöä rajoitetaan.
 • Tarvitset tietojasi, jotta voit määrittää, vahvistaa tai puolustaa oikeusvaateita, vaikka me emme enää tarvitsisikaan tietojasi omiin käsittelytarkoituksiimme.
 • Kunnes on varmistettu, syrjäyttävätkö oikeutetut perusteemme yksilön oikeudet ja vapaudet, kun olet vastustanut käsittelyä ja käsittely perustuu laillisiin perusteisiin, oikeutettuun etuun tai yleisen edun mukaiseen tehtävään.

Automaattista yksittäispäätöksentekoa, kuten profilointia, koskevat oikeudet

Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu yksinomaan automaattiseen tietojen käsittelyyn, mukaan lukien profilointi, jolla voi olla oikeusvaikutuksia tai vastaavia, jotka vaikuttavat sinuun merkittävästi. Sinulla on oikeus vastustaa tällaista käsittelyä. Tämä ei kuitenkaan päde, jos päätös on välttämätön, jotta voimme tehdä tai panna täytäntöön sopimuksen kanssasi, tai jos päätös on sallittu meihin sovellettavassa unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä tai jos päätös perustuu nimenomaiseen suostumukseesi.

Oikeus tietojen siirtämiseen

Sinulla on oikeus saada meille antamasi tiedot, jotta voit käsitellä niitä muualla. Tätä oikeutta sovelletaan vain, jos tietojesi käsittely perustuu siihen oikeudelliseen perustaan, että olemme saaneet käsittelylle suostumuksesi, tai jos olet tehnyt kanssamme sopimuksen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

 

Ilmoitus rikkomuksesta (valitus)

Jos uskot, että tietojasi käsittelyssä rikotaan voimassa olevia säännöksiä, ilmoita siitä meille mahdollisimman pian. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

 

Mihin voin ottaa yhteyttä, jos minulla on kysyttävää?
 

Voit milloin tahansa ottaa yhteyttä konsernimme tietosuojavastaavaan tai esittää kysymyksesi omalle Scania-yhteyshenkilöllesi.

 

Verkossa: https://www.scania.com/group/en/home/admin/misc/privacy-statement/contact-privacy.html

Puhelin: +46 85 538 1000

Postiosoite: Scania CV AB, ATT: Data Protection Office, ZCD, S-151 87 Södertälje, Sweden.