Näyttää siltä, että olet sijoittautunut .

Siirry Scania-markkinapaikkaasi saadaksesi lisätietoja.

Uusi Regional BEV

Sähköisesti entistä pidemmälle

Tutustu uuteen työntekijääsi!

Neste ja Scania pilotoivat digitaa­lista ratkaisua helpot­ta­maan uusiu­tu­vien polttoai­neiden käytön seurantaan

14. helmikuuta 2023

Neste ja Scania pilotoivat digitaalista ratkaisua, joka mahdollistaa uusiutuvien polttoaineiden käytön seurannan ja todentamisen jopa yksittäisen ajoneuvon osalta. Yhdistämällä Scanian Fleet Management Portal -palvelun ja Nesteen tiedot polttoaineiden käytön päästöistä, Scanian asiakkaille voidaan tarjota tarkkaa ja ajantasaista dataa kasvihuonekaasupäästöjen raportointiin ja vastuullisuudesta viestimiseen. Asiakkaat voivat vertailla Nesteen uusiutuvien polttoaineiden käytön ilmastovaikutuksia suhteessa fossiilisiin polttoaineisiin ja seurata ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Neste ja Scania testaavat digitaalista ratkaisua yhteistyössä logistiikkayritysten HAVI:n ja UFF:n kanssa. Datan avulla selviää, missä tietty raskas ajoneuvo on tankannut, kuinka paljon se on ajanut ja mitkä ovat ajoneuvon käyttämän Neste MY Uusiutuva Diesel™ -polttoaineen ilmastovaikutukset verrattuna fossiiliseen polttoaineen käyttöön. Aiemmin on ollut haastavaa todentaa, missä määrin raskaat ajoneuvot käyttävät uusiutuvia polttoaineita, sillä samat ajoneuvot voisivat käyttää myös fossiilisia polttoaineita. Pilottihanke pyrkii ratkaisemaan tämän haasteen. Nesteen ja Scanian yhteisenä tavoitteena on luoda ratkaisu, joka palvelee tulevaisuudessa kaikkia raskaiden ajoneuvojen valmistajia ja kaikentyyppisiä uusiutuvia polttoaineita.

Täsmällinen raportti ilmastovaikutuksista

“Ainutlaatuisen yhteistyömme tarkoituksena on testata yhdessä raskaan liikenteen kaluston valmistajan kanssa uusiutuvien polttoaineiden käytön todentamista ja ilmastovaikutusten raportointia. Aikaisemmin päästöihin liittyvä tieto kerättiin manuaalisesti eri lähteistä ja nyt se saadaan järjestelmästä digitaalisesti. Neste on jo aiemmin kehittänyt Neste MY Hiilijalanjälki -palvelun, jonka avulla yrityksen on mahdollista seurata ajantasaisesti liikenne- ja työkonekaluston polttoaineiden päästöjä. Scanian kanssa pilotoidessamme hyödynsimme tätä ratkaisua. Aloitimme yhteistyöhankkeemme Scanian kanssa selvittämällä haasteita, joita kuljetusyritykset kohtaavat tällä hetkellä kehittäessään kalustonsa vastuullisuutta ja vastuullisuusraportointia. Kutsuimme kuljetusalan asiakkaitamme haastatteluihin, jotta Scanian palvelusuunnittelutiimi saisi syvempää ymmärrystä logistiikkayritysten vastuullisuustyön haasteista. Halusimme myös tukea Scanian työtä tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden* saavuttamisessa ja tämän työn edistymisen raportoinnissa”, kertoo Nesteen vastuullisista kumppanuuksista vastaava Heidi Peltonen.

Uusiutuvien polttoaineiden arvokkuus

“Scanian tarkoituksena on edistää siirtymistä kohti vastuullista kuljetusjärjestelmää ja luoda liikkumiseen ratkaisuja, jotka ovat parempia niin liiketoiminnan, yhteiskunnan kuin ilmastonkin näkökulmasta. Olemme varmoja, että tiedon läpinäkyvyys ja tietojen yhdistäminen sekä ekosysteemin kumppanuudet ovat elintärkeitä nopeuttamaan muutosta, jossa energiatehokkuus, sähköistyminen, uusiutuvat polttoaineet sekä älykäs ja turvallinen liikenne ovat osa ratkaisua. Yhteistyömme tavoitteena on mahdollistaa pääsy luotettaviin, tarkkoihin ja automatisoituihin päästölaskelmiin, joita voidaan käyttää sekä päivittäisessä toiminnassa että todentamaan uusiutuvien polttoaineiden luotettavuus ekosysteemissä”, sanoo Jacob Thärnå, Head of Sustainable Transport, Scania.

 

“HAVI on sitoutunut nollapäästötavoitteeseen vuoteen 2050 mennessä, ja olemme ylpeitä voidessamme työskennellä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa tarjotaksemme entistä vastuullisempia, digitaalisia ja läpinäkyviä toimitusketjuratkaisuja. Eurooppalainen kalustomme käyttää nyt suurelta osin vaihtoehtoisia polttoaineita, kuten sähköä, biokaasua ja uusiutuvaa dieseliä. Olemme iloisia, että Nesteen ja Scanian digitalisointihanke mahdollistaa automaattisen raportoinnin asiakkaidemme kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä. Laajemmassa mittakaavassa toimitukset, joiden hiilijalanjälki on todistetusti pienempi, voivat myös vahvistaa luottamusta etenemiseen kohti nettonollatavoitetta”, sanoo HAVI Logistics Suomen maajohtaja Miika Muhonen.

 

“Yhdessä Scanian ja uutta digitaalista ratkaisua pilotoivien asiakkaidemme HAVI:n ja UFF:n kanssa pyrimme osoittamaan, kuinka ilmastodata voi luoda lisäarvoa ja tukea logistiikka-alaa kohti pienempiä päästöjä. Koko toimialan arvoketjun yhteistyö on tärkeää, kun kehitetään uusia ratkaisuja. Tämä pilotti on hyvä esimerkki asiakaslähtöisestä ratkaisusta, joka auttaa koko toimialaa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan”, sanoo Nesteen vastuullisista kumppanuuksista vastaava Heidi Peltonen.

 

*) SBTi, Science Based Targets initiative