Näyttää siltä, että olet sijoittautunut .

Siirry Scania-markkinapaikkaasi saadaksesi lisätietoja.

Omistatko 2016 tai aiemmin rekisteröidyn Scanian?

Päivitetty moottorihuolto

Gripen-huolto

Innovaatio

Kiihdytetään siirtymää kohti kestäviä kuljetusratkaisuja

Meneillään on radikaali ja mullistava teknologisen muutoksen aikakausi. Tarjolle on tullut uusia välineitä ja teknologioita, jotka mullistavat sekä elämisen että työn tekemisen. Osa näistä innovaatioista on avainasemassa, kun Scania ja muut kuljetusekosysteemin toimijat vauhdittavat siirtymää kohti kestäviä kuljetusratkaisuja.

Teknologia

Valjastamalla uudet välineet ja työskentelytavat käyttöömme kehitämme nopealla vauhdilla ideoita ja teknologioita, jotka muovaavat tulevaisuuden kuljetusjärjestelmiä. Alalla eletään erästä sen historian mullistavimmista aikakausista. Tartumme näiden muutosten tuomiin mahdollisuuksiin ja vauhditamme näin siirtymää kohti kestäviä kuljetusratkaisuja. Se tarkoittaa investoimista innovaatioihin alueilla, jotka ovat tämänhetkisen liiketoimintamme kannalta keskeisiä, sekä etsimme uusia liiketoimintamalleja ja ‑ratkaisuja.

Tutkimustyö

Tekemällä uraauurtavaa tutkimus- ja kehitystyötä Scania tuo huippuluokan ideoita ja teknologioita nykypäivän kuljetusratkaisuihin. Tutkimus- ja kehitystyömme muun muassa tekoälyn, automaation, sähköistämisen ja verkottuneiden kuljetusten alueilla luo pohjaa raskaan hyötyliikenteen seuraaville kehitysaskeleille ja vauhdittaa siirtymää kohti kestäviä ratkaisuja.

Digitalisaatio

Dataan pohjautuvilla digitaalisilla palveluilla voidaan tuottaa valtavasti tietoa, jonka perusteella asiakkaat voivat hallita autokantaansa ennakoivasti. Digitaaliset palvelut ovat myös keino parantaa kuljetusjärjestelmien kestävyyttä. Scania on kehittänyt yhdessä asiakkaidensa kanssa erilaisia digitaalisia palveluita, joissa hyödynnetään yhdistettyjen ajoneuvojemme dataa. Niiden avulla asiakkaamme pysyvät paitsi tien päällä myös kilpailijoiden edellä.

Yrittäjähenkinen lähestymistapa

Scania reagoi kuljetus- ja logistiikkaekosysteemissä tapahtuviin mullistuksiin ja pyrkii edistämään uusien innovaatioiden syntymistä ydinliiketoimintansa ulkopuolella. Jotta voimme tarttua tulevaisuuden kuljetusjärjestelmän avaamiin markkinamahdollisuuksiin, meidän on oltava valmiita käyttämään kaikkia mahdollisia työkaluja. Se tarkoittaa, että suhtaudumme ennakkoluulottomasti uusiin työnteon tapoihin sekä kehitämme taitojamme, osaamistamme ja yrittäjähenkistä ajattelutapaa. 

Näin sen teemme

Scania Ventures

Yrityksen sisäinen pääomarahoitushankeohjelmamme synnyttää organisaatiomme sisälle uutta liiketoimintaa ja uusia startupeja, mikä edistää innovaatiota ja kasvua.

 

Yhteishankkeet

Kehittyvien yritysten ja Scanian välisiä kumppanuuksia, joissa molemmat pääsevät hyödyntämään toistensa vahvuuksia ja kyvykkyyksiä.

 

Scania Innovation Factory

Innovation Factory on Scanian sisäisen yrittäjyyden ohjelma. Siinä osaajat eri puolilta organisaatiota saavat aikaa, resursseja ja tukea, joiden ansiosta he voivat perehtyä uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin ja niiden kehittämiseen Scanialle.

 

Scania Growth Capital

Scanian perustama Scania Growth Capital -yhtiö sijoittaa nopeasti kasvaviin yrityksiin, jotka ovat strategisesti relevantteja liikenne- ja kuljetusalan asiakas- ja kumppaniekosysteemille.

Itseohjautuvat kuljetusratkaisut

Scanian itseohjautuvilla kuljetusratkaisuilla on tärkeä rooli siirryttäessä kohti turvallisempia, tehokkaampia ja kestävämpiä kuljetuksia. Itseohjautuvien ratkaisujen kysyntä on kasvussa, ja kaupallisia toteutuksia odotetaan lähivuosina. Kun lainsäädäntöä uudistetaan ja tekniikka kehittyy, itseohjautuvien ratkaisujen odotetaan vaikuttavan alaan merkittävästi. 

Scania kehittää jatkuvasti itseohjautuvia kuljetusratkaisuja tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja johtavien teknologiatoimittajien kanssa, ja erityisessä panopisteessä ovat kaivosteollisuus ja terminaalien väliset itseohjautuvat kuljetukset.

Terminaalien väliset itseohjautuvat kuljetusratkaisut maantieajossa

Itseohjautuvan teknologian soveltaminen terminaalien välisiin itseohjautuviin kuljetuksiin saa tasaisen varmasti tuulta alleen. Scania koekäyttää Ruotsin liikenneviranomaisen luvalla itseohjautuvia kuorma-autoja maantieolosuhteissa Ruotsissa. Edut asiakkaille ovat selvät, sillä terminaalien välisten itseohjautuvien kuorma-autoratkaisujen käyttäminen voi tuottaa kuljetusyrityksille merkittäviä hyötyjä. Tehokkuus lisääntyy, kustannukset pienenevät, turvallisuus ja seuranta paranevat, ja ympäristövaikutukset vähenevät.

Itseohjautuvat kaivosteollisuuden ratkaisut

Scanian itseohjautuvien kaivosteollisuuden ratkaisujen etuja ovat mahdolliset kustannussäästöt, parantunut tuottavuus ja turvallisuus sekä pienemmät ympäristövaikutukset. Kuorma-autoillamme on useita potentiaalisia etuja perinteisiin raskaisiin kuorma-autoihin verrattuna – niin säästöjen kuin tuottavuudenkin kannalta.