Näyttää siltä, että olet sijoittautunut .

Siirry Scania-markkinapaikkaasi saadaksesi lisätietoja.

Scanian toimipisteet suljettu 25.3.

Poikkeusaukiolot

Innovaatio

Vähähiilisten ratkaisujen kehittäminen – tässä ja nyt

Kuljetusala muuttuu nopeasti. Jotta voimme siirtyä kohti puhtaampia, turvallisempia ja älykkäämpiä ratkaisuja, meidän on kyettävä luomaan nopeasti uusia innovaatioita. Yhdistämällä uusiin työskentelytapoihin ydinvahvuutemme, kuten Scanian modulaarisen alustan, kehitämme nopeasti ideoita ja tekniikoita, jotka muovaavat koko kuljetusalan tulevaisuutta.

 

Scanian innovaatiot keskittyvät suurelta osin vähähiilisten kuljetusratkaisujen edistämiseen. Tähän sisältyy merkittäviä investointeja kestäviin kuljetusratkaisuihin, jotka ovat jo nykyisellään toteutettavissa – hyvänä esimerkkinä uusiutuvia polttoaineita käyttävät tehokkaat voimansiirtolinjat. Samaan aikaan teemme kauaskantoisia päätöksiä tulevaisuuden itseohjautuvien, etäyhteydellä varustettujen ja sähköistettyjen kuljetustekniikoiden kehittämiseksi.

Teknologia

Scanialla on kuljetusalan laajin valikoima ajoneuvoja joita voidaan käyttää uusiutuvilla polttoaineilla, ja meillä on itseohjautuvien sekä sähköistettyjen kuljetusratkaisujen teknologinen johtoasema.

 

Kuljetusala on käymässä läpi yhtä historiansa suurimmista muutoksista. Toimintaympäristömme on epävarmempi kuin koskaan, uusia teknologioita ja liiketoimintamalleja tulee esiin jatkuvasti. Scania reagoi näihin muutoksiin kehittämällä selkeän etenemissuunnitelman, joka auttaa löytämään oikean tasapainon nykyisten ja tulevien liiketoimintatarpeiden välillä. Tähän sisältyy merkittäviä teknologisia investointeja kestäviin kuljetusratkaisuihin, jotka ovat jo nyt toteutettavissa, samalla kun kehitetään tulevaisuuden itseohjautuvia, sähköistettyjä ja etäyhteydellä varustettuja kuljetusteknologioita.

 

Käyttämällä modulaarista lähestymistapaa ja työskentelemällä useiden teknologiakumppaneiden kanssa voimme luoda nopeasti uusia innovaatioita sekä tuoda tulevaisuuden automatisoidut, sähköistetyt ja yhdistetyt kuljetusratkaisut käyttöön jo nyt. Pilottihankkeemme, kuten e-highway-kokeilumme Saksassa, Ruotsissa ja Italiassa sekä itseohjautuvat konseptiautomme, ovat tärkeitä välineitä, joiden avulla voimme tutkia uusia mahdollisuuksia, kehittää osaamistamme sekä osoittaa uuden teknologian tuomia mahdollisuuksia asiakkaillemme ja kumppaneillemme.

Tutkimustyö

Scanian tutkimus- ja kehitysorganisaatio kehittää tuotteita, palveluja ja ratkaisuja, jotka tarjoavat asiakkaillemme parasta laatua, tehokkuutta sekä tuottavuutta. Tutkimus- ja kehitysinnovaatiot keskittyvät suurelta osin vähähiilisten kuljetusratkaisujen edistämiseen.

 

Scanian tutkimus- ja kehitysosastolla eletään samanaikaisesti nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Arvioimme jokaisessa projektissa asiakkaiden tarpeet, ympäristön muutokset, lakivaatimukset ja kilpailijoidemme aseman. Jokainen muutos vaikuttaa osaltaan kokonaiskuvaan. Polttoainetehokkuus on tasapainossa moottoritehon kanssa, ja paino on tasapainossa turvallisuuden ja kuormakapasiteetin kanssa, mutta asiakkaille tarjottava laatu on aina ensisijainen prioriteettimme.

 

Itseohjautuvat, sähköistetyt ja etäyhteydellä varustetut kuljetusratkaisut ovat tärkeitä, mutta niin ovat myös biopolttoaineita käyttävät ratkaisut. Scanialla on markkinoiden suurin valikoima moottoreita, joita voidaan käyttää fossiilisten polttoaineiden sijaan vaihtoehtoisilla polttoaineilla, aina etanolikäyttöisistä kuorma-autoista ja linja-autoista nestemäisellä tai paineistetulla biokaasulla toimiviin ajoneuvoihin. Kaikissa Euro 5- ja Euro 6 -moottoreissamme voidaan käyttää biodiesel-HVO-polttoainetta ja lähes kaikissa ajoneuvoissamme biodiesel-FAME-polttoainetta. Nämä kestävät – ja heti käyttövalmiit – kuljetusratkaisut ovat tulosta vuosikymmenien jatkuvasta moottoreiden tutkimus- ja kehitystyöstä.

Digitalisointi

Digitaalinen muutos vaikuttaa kaikkiin yhteiskunnan osiin ja muuttaa yrityksiä sekä organisaatioita. Me Scanialla näemme muutoksen tuomat mahdollisuudet ja nopeutamme työtämme, jotta voimme hyödyntää kaikki digitaalisuuden hyödyt.

 

Digitalisaatio on kaupungistumisen ja kestävän kehityksen ohella yksi tärkeimmistä globaaleista suuntauksista, jotka vaikuttavat yhteiskuntaan sekä kuljetusalaan. Digitalisaatiolla on suuri vaikutus kestävien kuljetusten ekosysteemiin, mikä muuttaa kuljetusalan liiketoimintamalleja tuotteiden, tuotantoprosessien ja toimitusketjujen kytkeytyessä toisiinsa samalla kun kehittyvä tekniikka edistää innovaatiota luoden uusia riskejä sekä mahdollisuuksia.

 

Me Scanialla käytämme digitaalista teknologiaa parantaaksemme ydinprosessejamme ja luodaksemme uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tämä luo liiketoiminnallista lisäarvoa kaikille Scanian sidosryhmille aina ihmisistä maapalloon sekä asiakkaisiin ja kumppaneihin – tuottavuuden ja kasvun parantamiseksi.

Yrittäjyys

Kuljetusalalla on meneillään uuden teknologian aalto, joka sisältää kaikkea sähköistämisestä ja automaatiosta digitalisaatioon. Tämä puolestaan muuttaa Scanian liiketoimintamallia, sillä emme ole enää vain raskaiden ajoneuvojen valmistaja, vaan kestävien kuljetusratkaisujen tarjoaja. Liiketoimintamme kehittyessä meidän on varmistettava, että meillä on tarvittavat taidot tähän muutokseen vastaamiseksi.

 

Scanian vastaus piilee yhtiön nykyisten työntekijöiden osaamisen kehittämisessä ja uudessa rekrytointiprosessissa, joka kohdistetaan tulevina vuosina tarvittaviin taitoihin. Tämän tueksi meidän on myös kehitettävä oikeanlainen työkulttuuri, jossa kannustetaan joustavuuteen ja uteliaisuuteen sekä vaalitaan ketterää, yrittäjähenkistä ajattelutapaa. 

 

Meidän on myös varmistettava, että henkilöstömme on linjassa strategiamme kanssa ja kestävä kehitys on kaiken toimintamme ydin. Innovaatiot edellyttävät uudenlaisia näkökulmia, joten meidän on kehitettävä myös työvoiman monimuotoisuutta ja osallistamista. Näin luodaan työkulttuuri, jossa arvostetaan ihmisten erilaisuutta.

 

Käyttämällä modulaarista lähestymistapaa ja työskentelemällä useiden teknologiakumppaneiden kanssa voimme luoda nopeasti uusia innovaatioita sekä tuoda tulevaisuuden automatisoidut, sähköistetyt ja yhdistetyt kuljetusratkaisut käyttöön jo nyt. Pilottihankkeemme, kuten e-highway-kokeilumme Saksassa, Ruotsissa ja Italiassa sekä itseohjautuvat konseptiautomme, ovat tärkeitä välineitä, joiden avulla voimme tutkia uusia mahdollisuuksia, kehittää osaamistamme sekä osoittaa uuden teknologian tuomia mahdollisuuksia asiakkaillemme ja kumppaneillemme.

Scanian itseohjautuvat kuljetusratkaisut

Scania on aina ollut innovatiivisten kuorma-autoratkaisujen eturintamassa, eikä itseohjautuvat kuljetusratkaisut ole poikkeus. Scanian itseohjautuvat kuljetusratkaisut on kehitetty yhteistyössä johtavien teknologiatoimittajien ja oppilaitosten kanssa.

 

Automaatiolla on vallankumouksellinen vaikutus liikenteeseen, sillä se parantaa energiatehokkuutta ja turvallisuutta sekä vähentää ruuhkautumista. Itseohjautuvat kuorma-autot tulevat muuttamaan perusteellisesti raskaiden tavarankuljetusten logistisia virtauksia, sillä ajoneuvot voivat kulkea pidempiä matkoja pysähtymättä. Itseohjautuva julkinen liikenne kannustaa yhteiskäyttöön, sillä pienemmät ajoneuvot, tiheämmät vuorovälit ja suoremmat linjat parantavat matkustusmukavuutta.

 

Itse asiassa siirtyminen itseohjautuvaan liikenteeseen on jo meneillään. Itseohjautuvia takseja ja linja-autoja on parhaillaan koekäytössä, ja monista logistiikkakeskuksista ympäri maailmaa on jo tulossa osittain tai kokonaan automatisoituja.

 

Itseohjautuvat kuorma-autot ovat vain yksi osa Scanian itseohjautuvien kuljetustuotteiden valikoimaa. Autonomous Transport Solutions on Scanian kehittämä kokonaisvaltainen järjestelmä, joka sisältää logistiikan, tehtävien jakamisen ajoneuvoille sekä tietojen jakamisen ajoneuvojen ja infrastruktuurin välillä. Jokainen kuljetusratkaisu räätälöidään yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan.

 

Sisäänrakennetuilla älyominaisuuksilla varustetut itseohjautuvat kuorma-autot osaavat tulkita ympäristön tapahtumia ja mukautua olosuhteisiin suorittaessaan ennalta määritettyjä tehtäviään.

 

Vaikka kehityksen ensimmäinen vaihe on järjestelmien testaus teollisuuden käyttökohteissa, kuten kaivoksissa ja satamissa, järjestelmät tulevat lähitulevaisuudessa yleiseen tiekäyttöön. Testauksen aloittaminen suhteellisen hallituissa teollisuusympäristöissä antaa Scanialle ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää järjestelmiä perusteellisesti, ennen kuin niitä käytetään monimutkaisemmissa ympäristöissä.