Viige mind Scania Eesti .

Lisateabe saamiseks minge oma Scania turule.

Smart Dash avab veokijuhtidele uued vaatenurgad

VAATA

Ühenduvus

Ühenduvus on võtmeks

Digitaalsed ühendused ja andmete jagamine on säästva transpordi võtmeteguriteks. Terviksüsteemide koordineerimise ja haldamine võimaldab ühendatud ja autonoomsetel sõidukitel parandada tõhusust ja ohutust ning vähendada märkimisväärselt CO2-heitmeid.

Transport on üks tööstusharudest, kus digitaliseerimine areneb kõige kiiremini. Tehnoloogia eelised on selged, kuna transpordisektori kasumlikkus sõltub tõhusatest autovedudest.

 

Scania digilahendused annavad väärtusliku ülevaate klientide vajadustest ja sellest, kuidas nad tooteid ja teenuseid kasutavad. Ühendatud telemaatikaseadmed, sõidukiandurid, mobiilseadmed ja paljud teised seadmed annavad sõidukipargi omanikele hulgaliselt teavet veoki käitumise kohta.

 

Scanial on enam kui 430 000 reaalajas ühendatud sõidukit. Nende põhjal on Scania välja töötanud teenused, mis vähendavad kütusekulu ja CO2-heidet ning maksimeerivad sõiduki tööaega.

Iga veoki jaoks kohandame teenusepingud, mis põhinevad kasutaja reaalaja andmetel. Tulemuseks on väiksem seisakute arv ja need on lühemad, vähem raiskamist tarbetutele õlivahetustele ning kuni kaks päeva vähem seisakuid ühe sõiduki kohta aastas.

 

Kaugemas tulevikus näeme tõenäoliselt autonoomseid veokeid, mis töötavad ise, ja sõidukeid, mis töötamise ajal omavahel suhtlevad. Nii saab sõiduk enda taga olevat sõidukit hoiatada teel oleva takistuse või tugeva tormi eest.

Juhikoolitused

Scania on aastaid pakkunud kogu maailmas juhtide koolitus- ja nõustamisteenuseid. Samal ajal kasvab pidevalt ka ühendatud sõidukite arv, mis kasutavad sõidukipargi haldussüsteemiga ühendatud digilahendusi. Tänapäeva Scania sõidukid on ühendatud ettevõtte autojuhtide treenimise ja juhikoolituse teenustega.

 

Ühendatud sõidukites saadaolevad uued tööriistad võimaldavad analüüsida andmeid juhi igapäevaste sõiduvõtete kohta. Seejärel arutab Scania juhikoolitaja näiteks telefoni teel andmeid juhiga, tuvastades parandamist vajavad valdkonnad, nagu liigne pidurdamine ja vabakäiguga sõitmine. Juhi andmeid võrreldakse anonüümselt ka teiste Scania autojuhtidega, et anda ülevaade võimalustest, mida saab paremini teha.