Zdá se, že se nacházíte v .

Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.

Obnovitelná paliva

Nejlepší volba

Elektrifikace nabývá na důležitosti jako nástroj pro zvýšení udržitelnosti dopravy, ale sama o sobě nemůže dosáhnout potřebné míry dekarbonizace. Udržitelná biopaliva jsou z hlediska nákladů i CO₂ efektivním řešením – a někdy i jedinou dostupnou možností pro některé dopravní aplikace a trhy. 

Společnost Scania vyvíjí a nabízí nejširší portfolio motorů, které využívají alternativy k fosilním palivům, jako je bionafta, HVO a zkapalněný nebo stlačený bioplyn. Všechny naše motory Euro 5 a 6 mohou spalovat hydrogenovaný rostlinný olej (HVO) a téměř všechna naše vozidla mohou také k provozu využívat bionaftu (FAME). Toto portfolio jsme vyvíjeli více než 25 let.

 

V sektoru dopravy mouhou biopaliva téměř okamžitě přispět ke snížení emisí uhlíku. Podle nedávné studie Stockholmského institutu životního prostředí jsou biopaliva v příštích desetiletích životně důležité pro dekarbonizaci těžké nákladní dopravy, a to jak pro nové, tak pro stávající vozové parky.

 

Dodávky bioplynu pro odvětví dopravy se zvyyšují rekordní rychlostí, přičemž k distribuci lze využívat především stávající plynárenskou infrastrukturu, což umožňuje plynulý a efektivní přechod ze zemního plynu na bioplyn. Společnost Scania úzce spolupracuje s partnery v energetickém sektoru na rozšíření dostupnosti bioplynu pro naše zákazníky. 

Údaje o snižování emisí CO₂

Snížení emisí CO₂ se liší v závislosti na kvalitě paliva a na různých jízdních prostředích a způsobech využití.
Proto uvádíme interval snížení CO₂ a následně přidáváme typičtější případ s poznámkou pod čarou, jak je uvedeno níže:
Snížení emisí CO₂ v porovnání s naftou z pohledu od zdroje ke kolu


Ve všeobecné komunikaci používáme tyto údaje o různých alternativách ke spalovacím motorům Scania na fosilní naftu: 

 

Bionafta-FAME:         50–80 %, obvykle 60 %

HVO:                             50–90 %, obvykle 83 %*

Bioplyn (metan):        50–90 %, obvykle 80 %*

 

* z odpadních surovin

HVO

HVO se vyrábí z různých zdrojů, například z použitého oleje, řepkového oleje, použitého kuchyňského oleje a živočišného tuku. Využití těchto energetických zdrojů má velký vliv na celkovou redukci emisí skleníkových plynů.

 

Míra snížení: Běžně se pohybuje mezi 50–90 %, obvykle okolo 83 %.*

 

* Snížení emisí C0₂ v porovnání s naftou z pohledu koncepce od zdroje ke kolu 

Bionafta / FAME

Bionafta: Udržitelná bionafta se používá primárně k přimíchávání do nafty v nízkých koncentracích, nebo ji lze využít i ve 100% čisté formě.

 

Míra snížení: Běžně se pohybuje mezi 50–80 %, obvykle okolo 60 %.*

 

* Snížení emisí C0₂ v porovnání s naftou z pohledu koncepce od zdroje ke kolu 

Bioplyn

Bioplyn lze vyrábět z řady zdrojů, přičemž nejudržitelnějším a nejméně nákladným způsobem je využití místních odpadních vod nebo bioodpadu. Využití některých druhů odpadů, jako je např. hnůj, je naprosto udržitelné a oběhové řešení, které by dokonce mohlo vést ke snížení emisí CO₂ o více než 100 %. Bioplyn se skládá ze stejných molekul jako zemní plyn, na rozdíl od kterého ale patří mezi obnovitelné zdroje. Oba typy plynu lze používat společně.


Míra snížení: Běžně se pohybuje mezi 50–90 %, obvykle okolo 80 %*

 

* Snížení emisí C0₂ v porovnání s naftou z pohledu koncepce od zdroje ke kolu 

Hybridní pohon

Hybrid je kombinací elektrického pohonu a klasického spalovacího motoru. Tím se výrazně snižuje spotřeba paliva, což vede i ke snížení emisí CO₂. Snižuje se i míra hluku, což může zabezpečit hybridnímu vozidlu zvláštní výhody. Mohou například jezdit ve městech již brzy ráno a také pozdě večer nebo v noci.

Dodávky mimo dopravní špičku přinášejí několik dalších výhod, jako je vyšší efektivita, zkrácení doby jízdy, lepší pracovní podmínky pro řidiče a také vyšší využití vozidla.

 

Verze plug-in umožňuje zahájit každodenní práci v elektrickém režimu – plně nabitá. Následně lze během pracovní směny řidiče vozidlo dobíjet, když například stojí při nakládce či vykládce nebo při odpočinku.

 

Hybrid umožňuje úsporu paliva obvykle v rozmezí 15–40 % v závislosti na podmínkách a typu provozu. To samozřejmě šetří peníze, ale také snižuje emise CO₂. Při použití obnovitelného paliva, jako je bionafta/FAME nebo HVO, bude úspora CO₂ ještě vyšší, dokonce více než 90 %* v porovnání s provozem na fosilní naftu.

 

* Snížení emisí C0₂ v porovnání s naftou z pohledu koncepce od zdroje ke kolu