Zdá se, že se nacházíte v .

Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.

Konektivita

Klíčem bude konektivita

Digitální konektivita a sdílení dat jsou klíčové faktory udržitelné přepravy. Tím, že umožňují koordinaci a řízení celých systémů, mohou propojená a autonomní vozidla zvýšit efektivitu a bezpečnost a významně snížit emise CO2.

Doprava je jedním z průmyslových odvětví, kde se vývoj v oblasti konektivity rozvíjí nejrychleji. Výhody této technologie jsou zřejmé – ziskovost odvětví totiž závisí na efektivních informačních tocích.

 

Investice společnosti Scania do konektivity a sdílení dat nám poskytují cenné informace o potřebách našich zákazníků a o tom, jak využívají naše produkty a služby a zefektivňují nákladní dopravu. Konektivita prostřednictvím telematických zařízení, snímačů vozidel, mobilních a jiných zařízení poskytuje správě vozového parku množství informací o tom, jak se vozidla chovají, a mohou upozornit na situace, kdy vozidla pracují mimo běžné parametry.

 

Pomocí dat získaných v reálném čase z více než 430 000 připojených vozidel vyvinula společnost Scania služby, které snižují emise CO2 i spotřebu paliva a maximalizují dobu provozuschopnosti vozidla. Nástrojem k tomu se staly smlouvy přizpůsobené každému nákladnímu vozidlu na základě dat o používání v reálném čase. Výsledkem je méně odstávek a jejich kratší trvání, méně odpadu ze zbytečných výměn oleje a až o dva dny kratší doba nečinnosti na vozidlo za rok.

 

V blízké budoucnosti je pravděpodobné, že uvidíme autonomní nákladní vozidla, která fungují sama i vozidla, která v provozu vzájemně komunikují. Takto může vozidlo upozornit vozidlo za ním na silniční překážku nebo na silnou bouři.

Služby pro řidiče

Společnost Scania už dlouhá léta poskytuje na svých trzích služby školení a tréninku řidičů. Neustále také narůstá počet připojených vozidel, která ze svých palubních počítačů bezdrátově odesílají informace do řídicích systémů vozových parků. Dnes společnost Scania kombinuje nástroje dostupné v připojených vozidlech s vlastními službami pro školení a trénink řidičů. Výsledkem jsou služby Scania Driver Services.

 

Nástroje dostupné v připojených vozidlech umožňují sbírat údaje o každodenním jízdním stylu konkrétních řidičů. Školitel poté po telefonu analyzuje údaje s řidičem a identifikuje oblasti pro zlepšení, například styl jízdy, brzdění nebo brzdění motorem. Údaje o řidiči se také anonymně porovnávají s údaji o ostatních řidičích. Cílem je identifikovat oblasti pro zlepšení.

Chytrá těžba

Společnost Scania odstartovala pilotní projekt, ve kterém měří celý dopravní tok těžební operace na základě vybraných klíčových ukazatelů výkonnosti. Data se bezdrátově odesílají každou sekundu z nákladních vozidel v provozu do výjezdového servisu Scania. Výjezdový servis odpovídá za plnění smluvních cílů týkajících se množství přepravovaného materiálu a doby provozuschopnosti vozidla. Tímto způsobem se klíčová rozhodnutí, která mají vliv na provoz dolu, dají přijímat v reálném čase. Jedná se o první krok k posuzování dopravních služeb z hlediska jejich efektivity a objemů vykonané produkce v kontextu logistického toku, spíše než z hlediska investičních nákladů.