Zdá se, že se nacházíte v .

Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.

Chcete se dozvědět více informací o přechodu k eMobilitě? Neváhejte nás kontaktovat. Vyplňte kontaktní formulář a my se Vám ozveme.

PLÁN ELEKTRIFIKACE

Chceme-li udržitelnější svět, bude muset být většina přepravy elektrická. Již dnes vidíme v našich městech hodně hybridních nebo plně elektrických autobusů, které přepravují lidi udržitelným způsobem. Také vidíme, jak městské nebo obytné oblasti tiše křižují vozidla pro svoz odpadu. A nákladní doprava už také nabírá tempo. Nejen ve městech, ale i v regionální přepravě. A objevují se už i nákladní vozidla schopná dálkové přepravy.

 

Elektrifikace je tak rychlá, že odhadujeme, že do roku 2025 bude 10 % našich prodaných vozidel elektrických – a do konce tohoto desetiletí to bude ohromujících 50 %. 

ZJISTĚTE VÍCE INFORMACÍ O NAŠICH NEJNOVĚJŠÍCH BATERIOVÝCH ELEKTRICKÝCH NÁKLADNÍCH VOZIDLECH A ELEKTRICKÝCH ŘEŠENÍCH

scania vede SMĚREM K VĚDECKY PODLOŽENÝM CÍLŮM

Cílem společnosti Scania není v tomto přechodu na udržitelný systém přepravy sledovat vývoj. Chceme ho vést. Nejen v oblasti technologií vozidel a akumulátorů, ale i z hlediska partnerství se soukromými firmami, samosprávami a vládními organizacemi v oblasti výroby zelené energie a infrastruktury.

Společnost Scania se také zavázala k iniciativě Science Based Targets (SBTi) – společné iniciativě globálních firem s cílem podpořit plnění cílů Pařížské dohody o omezení globálního oteplení na 2 °C nad předindustriální úrovní. Dokonce máme ještě větší ambice, omezit oteplení na 1,5 °C. 

Abychom toho dosáhli, nemůžeme se zaměřit pouze na své vlastní podnikání – musíme se dívat i na podnikání našich zákazníků. Musíme výrazně snížit emise z provozu našich produktů, které představují 96 % celkových emisí. Energetická účinnost našich produktů je jedním z klíčů k dosažení tohoto cíle. Další neméně důležitou hnací silou je podpora našich zákazníků. Chceme je vést a pomoci jim převzít odpovědnost za udržitelný vývoj. A v dnešní době není žádná energie v dopravě účinnější nebo udržitelnější než elektřina přenášená přímo od zdroje ke kolu. 

96 %