Vezměte mě na Scania Česká republika .
Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.
Česká republika
prodejní oblasti
Výrobní místo

SCANIA CO₂NTROL CUP 2018

Mějte svůj vůz pod kontrolou

  Nová soutěž pro majitele a řidiče propojených vozidel Scania o hodnotné ceny

  Ukažte, že jste lepší, než ostatní! Uzávěrka přihlášek je 31.5.2018

  O co soutěžíme?
  Princip soutěže
  Propojené služby
  Přihláška a podmínky
  Můžete to být právě vy!

  Můžete to být právě vy!

  Ukažte, že jste lepší, než ostatní! A máte to pod kontrolou!

  Chci se přihlásit!

  O co soutěžíme?

  • Každý měsíc soutěže vyhodnotíme nejlepšího z daného měsíce, který získá cenu z kolekce Scania Truck Gear v hodnotě 150 EUR
  • Po skončení soutěže obdrží 30 nejlepších pozvání na neformální večírek, kde bude na všechny čekat zajímavý a hlavně zábavný program a dárek z kolekce Scania Truck Gear
  • 3 nejlepší ze SCANIA CO₂NTROL CUP 2018 obdrží zájezd do výrobního závodu Scania ve Švédsku
  • Soutěž probíhá v každé ze zemí středoevropského regionu zvlášť, proto budou všechny uvedené ceny rozděleny v rámci národního hodnocení výhradně mezi řidiče z České republiky

  Uzávěrka přihlášek je 31.5.2018

  Ukažte, že jste lepší, než ostatní!

  Přihlásit se

  Princip soutěže

  SCANIA CO₂NTROL CUP 2018

  • Soutěž je určena pro všechna vozidla Scania vybavená komunikátorem C200 nebo C300 (vozidla vyrobená po 7/2011)
  • Soutěž trvá 3 měsíce a nejlepší budou vyhodnocováni dle řady kritérií, jako jsou Scania Driver Support, přepravní výkon, volnoběh, spotřeba paliva a další
  • Pro zajištění objektivního průběhu soutěže musí každé registrované vozidlo ujet minimálně 4 000 km měsíčně
  • V závěrečném hodnocení oceníme nejen nejlepší vozidla, ale také ta, která v průběhu soutěže dosáhla největšího zlepšení
  Propojená vozidla

  Propojená vozidla

  Na celém světě je v provozu již více než 350 000 propojených vozidel Scania a údaje z nich získaná pomáhají v mnoha ohledech optimalizovat plánování a provoz. V neposlední řadě pak systémy vozidla pomáhají řidičům vyhodnocovat jejich umění, styl jízdy a pomáhají jim najít cestu, jak s vozidlem pracovat co nejlépe.

  Více o propojených službách Scania
  Driver Support

  Driver Support

  Velice nás těší, že ve středoevropském regionu Scania CER (Česká republika, Slovensko a Maďarsko) máme řidiče s nejvyšším hodnocením Driver Support nejen v Evropě, ale na celém světě, a proto jsme se rozhodli připravit soutěž založenou na mnoha ukazatelích z FMS (Fleet Management System) o hodnotné a velmi zajímavé ceny.

  Více o službách pro řidiče
  PŘÍSTUP K DATŮM ODKUDKOLI

  PŘÍSTUP K DATŮM ODKUDKOLI

  Vzhledem k vyhodnocování soutěže na základě dat z vozidla není třeba nikam cestovat, obětovat volný čas nebo se jakkoliv omezovat. Stačí jen jezdit jako obvykle a být lepší než ostatní!

  Vice o tachografových službách

  Jak se přihlásit je uvedeno v pod­mín­kách soutěže, které naleznete níže.

  Přihlašovací formulář

  PODMÍNKY SOUTĚŽE "SCANIA CO2NTROL CUP 2018"

  („Soutěž“)

  1.             Pořadatel soutěže

  1.1         Pořadatelem soutěže je Scania Czech Republic s.r.o., se sídlem Sobínská 186, 252 19 Chrášťany, spisová značka C 29097 vedená u Městského soudu v Praze, IČO:612 511 86 („Pořadatel“).

  2.             termín Soutěže

  2.1         Soutěž bude probíhat v termínu od 1. 6. 2018 do 31. 8. 2018 („Termín Soutěže“).

  3.             RE­GIS­TRa­ce A ÚČASt V SoutěŽI

  3.1         Soutěže se může zúčastnit pouze majitel vozidla, který je podnikatelským subjektem a jehož vozidlo je registrované v programu Scania Fleet Management („Účastník Soutěže“).

  3.2         Základní podmínkou účasti v Soutěži je přihlášení konkrétního vozidla do Soutěže („Soutěžní vozidlo“).

  3.3         Účastník Soutěže může do Soutěže přihlásit neomezený počet Soutěžních vozidel, každé z vozidel pouze jednou.

  3.4         Přihlásit se do Soutěže je možné do 31. 5. 2018. Účastník Soutěže může Soutěžní vozidlo přihlásit třemi způsoby:

  (a)      odevzdáním registračního formuláře přímo Pořadateli, případně osobě pověřené Pořadatelem; anebo

  (b)     zasláním vyplněného registračního formuláře na adresu Pořadatele

  (c)      zasláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou na stránce www.scaniacontrolcup.cz („Soutěžní stránka“)

   („Přihlášení do Soutěže“).

  3.5      Pro přihlášení do soutěže je potřeba ve formuláři nebo v e-mailu uvést následující informace:

  (a)      název Účastníka Soutěže;

  (b)     kontaktní údaje Účastníka Soutěže v rozsahu: adresa, IČO, e-mail;

  (c)      VIN číslo Soutěžního vozidla.

  V případě, že formulář nebo e-mail nebudou obsahovat výše uvedené informace, nebude možné přihlásit vozidlo do Soutěže.

  3.6         Úspěšně provedená registrace Soutěžního vozidla do Soutěže bude Účastníkovi Soutěže potvrzena e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu poskytnutou Pořadateli.

  3.7         Účast v Soutěži je dobrovolná. Registrací do Soutěže vyjadřuje Účastník Soutěže souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je v plné míře dodržovat.

  4.             VÝBěR VÝHERCů

  4.1         Výhercem Soutěže se stane Účastník Soutěže, kterého vybere komise složená ze zástupců Pořadatele („Komise“). Komise bude Soutěž vyhodnocovat na základě následujících parametrů:

  (a)      volnoběh;

  (b)     volný dojezd;

  (c)      přepravní výkon vypočítaný jako násobek hmotnosti Soutěžního vozidla a najetých kilometrů vydělený počtem litrů spotřebovaného paliva [;

  (d)     hodnota dosažená v programu Scania Drivers Support v procentuálním vyjádření (%).

  Kromě výše uvedených parametrů může Pořadatel při vyhodnocování výsledků Soutěže přihlédnout i k jiným relevantním parametrům.

  („Soutěžní parametry“)

  5.             VÝHRy

  5.1         Soutěží se o dva druhy výher:

  (a)      hlavní výhru, kterou je zájezd do vybraného výrobního závodu Scania ve Švédsku („Hlavní výhra“).

  Hlavní výhru získají tři (3) nejlepší Účastníci Soutěže, které vybere Komise.

  Hlavní výhra spočívá v zajištění dopravy do a z příslušného závodu Scania ve Švédsku, zajištění ubytování a stravy během cesty a v průběhu celého zájezdu dle výběru Pořadatele, návštěvu příslušného závodu Scania ve Švédsku a zajištění dalšího programu podle vlastního uvážení Pořadatele pro dvě osoby, které jsou držiteli řidičského oprávnění typu C a CE a které určí Účastník soutěže, který získal Hlavní výhru. Účastník Soutěže nemůže určit osoby, které nejsou držiteli řidičského oprávnění typu C a CE. Účastník soutěže se zavazuje k tomu, že jím určené osoby prokáží, že jsou držiteli řidičského oprávnění typu C a CE.

  (b)     měsíční výhru, kterou je možnost výběru produktu/produktů z kolekce Scania Truck Gear v hodnotě do 150 EUR podle vlastního uvážení výherce měsíční výhry („Měsíční výhra“).

  Měsíční výhra bude udělená za každý kalendářní měsíc v průběhu Termínu Soutěže, tj. čtyřikrát (4).

  Měsíční výhru získá Účastník Soutěže, kterého vybere Komise v daném kalendářním měsíci.

  5.2         Účastník Soutěže, který získal Hlavní výhru nebo Měsíční výhru, bude o výhře informovaný e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou při Přihlášení do Soutěže. Nepřihlásí-li se Účastník Soutěže, který získal Hlavní výhru nebo Měsíční výhru, o tuto výhru do 10 dní od zaslání informačního e-mailu, ztrácí tento Účastník Soutěže nárok na výhru a výhra připadne náhradnímu Účastníkovi Soutěže, kterého vybere Komise.

  5.3         Účastníci Soutěže, kteří žádnou z výher nezískali, nebudou nijak vyrozuměni.

  5.4         Po skončení Soutěže dostane 30 Účastníků Soutěže vybraných Komisí pozvánku na neformální společenské setkání, kde pro ně bude zajištěn poutavý kulturní program a dárek z kolekce Scania Truck Gear podle výběru Pořadatele.

  6.             Společná usta­no­ve­ní

  6.1         Tyto podmínky Soutěže budou během celého Termínu Soutěže dostupné na Soutěžní stránce.

  6.2         Účastník Soutěže účastí v Soutěži souhlasí s tím, že jeho obchodní firmu nebo název může Pořadatel v souvislosti se Soutěží použít na propagaci Pořadatele, například zveřejněním obchodní firmy nebo názvu Účastníka Soutěže na internetových stránkách Pořadatele.

  6.3         Účastník Soutěže účastí v Soutěži dále uděluje časově, místně a množstevně neomezený a bezplatný souhlas s použitím jakýchkoliv práv duševního a průmyslového vlastnictví Účastníka Soutěže dle jeho výběru a určení na účely propagace Pořadatele v souvislosti se Soutěží.

  6.4         Soutěž není určená pro fyzické osoby (včetně řidičů Soutěžních vozidel) ani není spotřebitelskou soutěží.

  6.5         Pořadatele je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat též na e-mailové adrese uvedené na Soutěžní stránce.

  6.6         Pořadatel může tyto podmínky Soutěže kdykoliv změnit. Informace o změně spolu s úplným zněním pravidel budou dostupné na Soutěžní stránce. Pořadatel zároveň může Soutěž odložit, přerušit nebo zrušit. Každá taková změna bude rovněž uveřejněná na Soutěžní stránce. Účastníci Soutěže nemají nárok na náhradu jakýchkoli nákladů v souvislosti s jejich účastí v Soutěži.

  6.7         Pořadatel si vyhrazuje právo na vyloučení Soutěžního vozidla ze Soutěže.

  6.8         Pořadatel nezodpovídá za žádné technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži (včetně např. Scania Fleet Management, internetu nebo e-mailového spojení s Účastníkem Soutěže).

  6.9         Během Termínu Soutěže by ze strany Pořadatele nemělo docházet ke zpracovávání osobních údajů. V případě, že by k zpracování osobních údajů došlo, Pořadatel bude dodržovat veškeré požadavky na zpracování osobních údajů v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

   

   

  Zájezd Švédsko

  Pro 3 nejlepší

  Každý měsíc

  Cena v hodnotě 150 EUR

  Super večírek

  Pro 30 nejlepších