Zdá se, že se nacházíte v .
Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.
Česká republika
prodejní oblasti
Výrobní místo

Den klimatu Scania 2019

Náš cíl

Věda hovoří jasně

Změna klimatu není fikce

Ke změně klimatu dochází právě teď. Těm nejhorším dopadům na obyvatele a přírodu celého světa je nutné předejít okamžitou a ráznou akcí. 

Globální oteplování způsobené skleníkovým efektem vzniká v důsledku produkce skleníkových plynů (především CO2) spalováním fosilních paliv. Skleníkové plyny se hromadí v atmosféře a pohlcují sluneční záření, které se odráží od zemského povrchu. Běžně by záření uniklo do vesmíru. Skleníkové plyny je však zadržují a zadržené teplo potom ohřívá planetu.

Icon of carbon dioxide

Skutečnosti ohledně klimatu

Od začátku průmyslové revoluce v roce 1750 vzrostla úroveň CO2 o více než 30 procent. Koncentrace CO2 v atmosféře je v současnosti nejvyšší za uplynulých 800 000 let.

Ze záznamů o teplotě sahajících až do pozdního 19. století vyplývá, že průměrná teplota zemského povrchu se během uplynulých 100 let zvýšila přibližně o 0,8 °C. Přitom 0,6 °C z tohoto oteplení se odehrálo během posledních tří desetiletí.

Zdroj 1, 2 NASA 2019

Důsledky

Průměrná celosvětová teplota by neměla vzrůst o více než 2 °C, v ideálním případě o více než 1,5 °C. Nepodaří-li se toho dosáhnout, projeví se tyto dopady: (3)

NÁRŮST HLADINY MOŘÍ: Při nárůstu o 2 °C bude hladina moří v roce 2100 o 1,04 metru výše, než byla v roce 1990. Obyvatelům Amsterdamu tak bude sahat po kolena. Nevratným „bodem zlomu” je pak stoupnutí hladiny o 1,24 metru způsobené teplotou vyšší o 3–4 °C. Nárůst teploty o 5 °C už znamená stoupnutí hladiny moří o 1,43 metru a zaplavení pobřežních měst jako New York a Bangkok.

EXTRÉMNÍ POČASÍ: Od roku 2010 jsme byli svědky pěti dosud nejteplejších zaznamenaných let. Zvýší-li se celosvětová teplota o více než 2 °C, čekají celou planetu každoroční vlny horka. Nárůst o 3–4 °C by pak z jižní Evropy udělal poušť. Severní Amerika, Asie a Austrálie už v současnosti každoročně zažívají intenzivnější dešťové srážky, více povodní a silnější hurikány, tajfuny i cyklóny.

NÍZKÉ VÝNOSY PLODIN: Celosvětově stoupající teploty přinesou nižší výnosy hlavních složek potravy, například pšenice a kukuřice. S nárůstem o 2 °C klesnou výnosy o 20 %. Pokud by teploty vzrostly o 3–4 °C, bude pokles výnosů úrody až 40%.

TAJÍCÍ POLÁRNÍ LED: Arktida je v boji proti globálnímu oteplování ve frontové linii. Současný úbytek mořského ledu už se dostal na bezprecedentních 15 procent. S nárůstem celosvětové teploty o 2 °C se však úbytek zdvojnásobí. V ohrožení vyhynutím se tak ocitnou lední medvědi a další domorodá fauna. V Antarktidě se úbytek ledového krunýře za poslední desetiletí ztrojnásobil.

Zdroj: 2019 Světový fond na ochranu přírody 

Kritické mezníky

Aby svět zamezil příchodu nezvratných klimatických změn, je nutné udržovat nárůst celosvětové teploty výrazně pod 2 °C. Pokud bychom do té doby opravdu zastavili produkci nových skleníkových plynů, může vyšší teplota způsobit tání vrstvy trvale zmrzlé půdy. Táním permafrostu se bude uvolňovat obrovské množství metanu, což je skleníkový plyn, který v atmosféře zadržuje teplo 28krát účinněji než CO2.

PAŘÍŽSKÁ DOHODA

Dohoda pro budoucnost

V roce 2015 se lídři světově nejvyspělejších zemí sešli v Paříži a podepsali dohodu o udržení nárůstu průměrné celosvětové teploty na hodnotě výrazně pod 2 °C oproti době před průmyslovou revolucí. Zavázali se také ke snaze o to, aby nárůst nepřekročil 1,5 °C. Tím by se výrazně snížila nebezpečí a dopady změn klimatu.

„DOKONCE I KDYŽ PŘÍMO VIDÍME LIKVIDAČNÍ DOPADY ZMĚN KLIMATU, KTERÉ PUSTOŠÍ CELÝ SVĚT, STÁLE PRO PREVENCI NEVRATNÉ A KATASTROFICKÉ DEVASTACE KLIMATU NEDĚLÁME DOST A ANI TO NEDĚLÁME DOST RYCHLE”

– António Guterres, generální tajemník Organizace spojených národů

Uhlíkový zákon

Mezinárodní tým předních vědců v oblasti klimatu navrhuje řešení, které počítá s tím, že světová ekonomika rychle sníží produkované emise uhlíku. Tým hájí myšlenku dodržování jednoduchého plánu snížit každé desetiletí emise o polovinu – a „uhlíkový zákon”.

Plán říká, že emise z fosilních paliv budou muset kulminovat nejpozději v roce 2020. Do roku 2050 pak budou muset klesnout téměř na nulu. Uhlíkový zákon by dal světu 75% šanci na udržení růstu celosvětové teploty pod v Paříži dohodnutými 2 °C.

Zdroj: 2017: Rockström J. et al

Úloha přepravy

Silniční doprava se na emisích skleníkových plynů podílí zhruba 14 % a podíl emisí souvisejících s dopravou stále narůstá. Díky lepšímu plánování a důmyslnější logistice však bude možné okamžitě snížit emise CO2 o přibližně 25 %.  

Studie společnosti Scania s názvem Pathways (Cesty) (6) říká, že dosáhnout čistých nulových emisí CO2 u těžké obchodní přepravy do roku 2050 je nejen možné, ale i finančně atraktivní. Je však potřeba začít už teď. Podle studie jsou nejrychlejší a okamžitě dostupnou alternativou k čistší dopravě biopaliva. Z dlouhodobého hlediska je však nejméně nákladným řešením elektrifikace, která se v budoucnu stane udržitelným řešením přepravy.

STUDIE PATHWAYS

Zdroj: IPCC 2014

6 2018: Scania, studie Pathways

V čele pokroku

Náš směr

Ve společnosti Scania jsme se zavázali k tomu, že budeme v čele pokroku směřovat k udržitelnému řešení přepravy.

Zavázali jsme se také k udržitelnému provozu naší společnosti.

Jako u všeho, čemu se věnujeme, i práce v oblasti klimatu vychází z našich základních hodnot, priorit a principů, jejichž příkladem je projekt Scania House.

Společnost Scania si dala smělý cíl a plán přesunout se k nefosilnímu provozu výrazně před rokem 2050.

17269-102

 

STRATEGIE 2025


Srdcem Strategie 2025 společnosti Scania je udržitelnost. V následujících letech tedy bude mezi naše hlavní priority patřit snižování dopadu našich produktů i provozu na životní prostředí.

Vezmeme-li v úvahu přímé i nepřímé emise, celkový dopad společnosti Scania na klima způsobují v naprosté většině emise, které vznikají při používání našich produktů.

Představením Strategie 2025 si společnost Scania nastavuje nové cíle, které souvisí s klimatem a s dopadem používání našich produktů. Tyto cíle dále podtrhují naše úsilí zajistit, aby emise produktů společnosti Scania odpovídaly požadavkům, které plynou z Pařížské dohody.

Abychom podpořili ekologický cíl snížit emise CO2 u vozidel vyrobených naší společností, nastavujeme také jasné objemové cíle pro autobusy a nákladní vozidla spalující biopaliva a elektrifikované autobusy a nákladní vozidla.

Tato vozidla nám umožní výrazně snížit emise CO2. Předpokladem ale je, že společnost Scania i její partneři zajistí, že palivo i elektřina budou mít udržitelný charakter. To znamená, že v případě plynu se bude jednat o bioplyn a elektřina bude pocházet z obnovitelných zdrojů.

KLIMATICKÉ CÍLE SPOLEČNOSTI SCANIA

Abychom se nijak nezříkali odpovědnosti, stanovujeme si cíle a sledujeme vývoj jak v oblasti provozu naší společnosti, tak i v oblasti provozu vozidel vyrobených naší společností.

CO VÁM TYTO CÍLE PŘINESOU?

 

Tyto cíle stanovené na úrovni společnosti už byly nebo teprve budou převedeny na odpovídající dílčí cíle a činnosti v rámci organizace. Mohou se týkat jednotlivých oddělení, výrobních jednotek, obchodních jednotek, dovozců, prodejců nebo servisů. Zjistěte, které cíle se nejvíce týkají právě vaší činnosti.

Kromě tří celofiremních klimatických cílů navíc společnost Scania nabízí nejširší sortiment produktů, které využívají aktuálně dostupné alternativy k fosilním palivům. Naším záměrem je v této snaze pokračovat.

Fakta na této stránce pocházejí z následujících zdrojů:

2019: NASA; climate.nasa.gov/evidence/

2019: NASA; climate.nasa.gov/climate_resources/127/global-temperature/

2019: Světový fond na ochranu přírody

Rockström J. et al (2017), A roadmap for rapid decarbonization, Science 6331

2014: IPCC, Climate Change 2014: Synthesis Report. Příspěvek pracovních skupin I, II a III k páté hodnotící zprávě Mezivládního panelu pro změny klimatu

2018: Scania, studie Pathways