Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Автономните камиони стават част от търговски операции - Scania открива поръчки в минния сегмент

Scania започва да продава автономни минни камиони, които улесняват по-безопасните, по-ефективни и устойчиви минни операции.  Осъществяването на автономния транспорт прави голяма крачка напред, тъй като Scania открива поръчки за автономните минни решения на компанията. Вече е възможно да се правят поръчки за 40-тонния автономен тежкотоварен минен самосвал на Scania, като скоро след това ще последва и 50-тонният модел. 

Като първа стъпка Scania ще започне да продава своите автономни минни решения в Австралия (първите доставки) и ще започне планирана експлоатация от 2026 г. Следващият пазар най-вероятно ще бъде Латинска Америка - регион, в който Scania има значително пазарно присъствие в минния сегмент.

 

"Преходът от научноизследователска и развойна дейност към пускането на пазара на търговски продукт е важен етап за нас и за автономния тежкотоварен транспорт като цяло. Това е най-усъвършенстваният продукт, който Scania е пускала на пазара до момента", казва Петер Хафмар, вицепрезидент и ръководител на отдел "Автономни решения" в Scania.

 

По-лесно преминаване към електрификация и постигане на устойчив добив

 

Мините отдавна се разглеждат като една от най-обещаващите среди за автономни превозни средства, тъй като могат да допринесат за по-безопасни условия на труд и по-ефективни операции. 

 

Решенията на Scania за миннодобивната промишленост с по-малки камиони от този клас също имат цялостни потенциални предимства пред традиционните тежкотоварни камиони в индустрията, както по отношение на емисиите, така и на производителността.

 

Чрез използването на автономни минни камиони Scania може да се намали общият отпечатък от минната дейност, включително енергийните и инфраструктурните изисквания, което води до намаляване на капиталовите и оперативните разходи и на подходящите места.

 

Автономните камиони на Scania могат също така безпроблемно да се впишат в съществуващата конфигурация в мината благодарение на оперативната им съвместимост с други системи и превозни средства. 

 

"Друго предимство на нашето решение е, че то позволява на минните компании да направят по-бързо следващата стъпка към операции с нулеви емисии. По-лесно е да се електрифицират операциите с автономните камиони Scania в сравнение с традиционните тежкотоварни камиони", казва Хафмар.

Разработени в тясно сътрудничество с клиенти от минната индустрия

 

През последните десет години Scania инвестира значителни средства в разработването на самоуправляващи се автомобили. Иновациите включват приложения за транспорт от възел до възел по магистралите, както и автономни превозни средства за ограничени зони, като например мини. 

 

Автономният самосвал на Scania е разработен в тясно сътрудничество между отдела за научноизследователска и развойна дейност на Scania и клиенти от минната индустрия, като са проведени задълбочени тестове в най-тежките реални условия.

 

"Това е вероятно най-амбициозният проект за научноизследователска и развойна дейност, който някога съм осъществявал с клиент, и съм много доволен от резултата.  Благодарение на всички строги проверки и многобройни тестове на място успяхме да разработим оптимално за мен решение за автономен транспорт", заключава Петер Хафмар.