Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

2012: Вътрешен транспорт без изкопаеми

През март Scania премина към без изкопаеми горива в своите вътрешни транспортни услуги. Използването на възобновяем биоетанол като гориво вместо дизел на основата на изкопаеми горива ще намали въздействието върху климата на емисиите на въглероден диоксид от вътрешните услуги за транспорт на стоки на Scania в Сьодертелье, Швеция, с около 70 процента.

История на постиженията