Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

2000: Въвеждане на нова производствена философия

След някои първоначални контакти с Toyota в средата на 90-те години на миналия век екип от специалисти по производството беше поканен да прекара няколко месеца на практика в един от заводите за производство на автомобили на Toyota в САЩ. Изумен от пълното прилагане на японските принципи в Кентъки, екипът на Scania беше поразен от разликата в стила на ръководство. Ясно забележими бяха наборът от споделени принципи и ценности, които служеха в основата на лидерството. Екипът на Scania остана с убеждението, че внимателно адаптирани към корпоративната култура на Scania, споделените принципи и ценности очевидно са част от решението за по-модерно производство. С течение на времето това трябваше да доведе до нов фирмен дух в Scania. Обменът на идеи с Toyota продължи няколко години, като Toyota проявява страстен интерес към принципите на модулиране, а по-късно и към внедряването на собствената производствена система от Scania, SPS.

История на постиженията