Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

1989: Първият етанолов автобус

Към края на 80-те години в Европа бяха представени първите стандарти за емисии на отработени газове, които бяха приети доброволно от производителите на тежкотоварни превозни средства. Някои градове започнаха да изискват монтирането на филтри за твърди частици, за да се справят със замърсяването. Заедно с градския транспорт в Стокхолм, Scania пое по различен маршрут. Екологичните амбиции на града включват замяна на дизела с „по-екологично“ гориво. Scania разработи двигател, захранван с етанол, който работеше на дизеловия принцип, т.е. със запалване чрез компресия, който беше въведен през 1989 г. Оттогава автобусите на Scania с двигатели на етанол работят в Стокхолм и предградията му. Етанолът гори чисто и емисиите от самото начало бяха няколко стъпки преди предстоящите законодателни ограничения. Етанолът има голямо предимство в това, че е възобновяем. С отговорно произведен етанол емисиите на въглероден диоксид могат да бъдат намалени с до 90 процента в сравнение с дизела. Scania вече е в своето четвърто поколение двигатели на етанол. С дизеловото горене на Scania, топлинната ефективност е до стандартите за дизел, дори и при текущото ниво на Евро 6. Така че вратата е отворена за всеки клиент, който се стреми да намали радикално въглеродния отпечатък от операцията.

История на постиженията