Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

1974: Подобрена физическа работна среда

За да се справи с голямото текучество на персонал, особено в цеха за сглобяване на шасита в Сьодертелье, Scania полага големи усилия за подобряване на физическата работна среда, за да направи работата в цеха по-привлекателна. Като пример се въвежда "групово сглобяване", при което на малка група работници е възложена отговорността за изграждане на цели двигатели от началото до края. Резултатите са обещаващи и с подобренията жените започват да се намесват в това, което някога е било доминирано от мъжете работно място.

История на постиженията