Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

1966: Scania 75 години - нов централен офис

Чествайки 75-ата годишнина на компанията през 1966 г., нов централен офис също беше открит в Södertälje. Новата сграда получава нов дизайн спрямо двата бивши централни офиса от 40-те и 50-те години на миналия век, с фасади, тухлени в традиционна зидария. Bergs Arkitekter проектира висока сграда, състояща се от две изместени части и с две долни крила на север и изток. Прозоречните шахти са вдлъбнати във фасадата, а стърчащите секции са облицовани с фасадни тухли, които не са зидани във фуги. Това, заедно с прибраните секции на прозореца, придава на фасадата силен вертикален ефект. Източното крило има тавански коридор по протежение на първия етаж с няколко отделни навеси от бетон, които ясно маркират къде трябва да пребивава висшето ръководство и все още го прави в открит пейзаж. Главният вход е маркиран с навес и има открито пространство пред него. Входният етаж с фоайе е маркиран с големи остъклени площи. На плоския покрив се върти неонов знак под формата на добре познатия символ на Scania.

История на постиженията