Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

1961: Човекът зад модулната система

Сверкер Сьострьом става първият технически директор на Scania-Vabis. Експерт по здравина на материалите, той е бил назначен в компанията през 1947 г., за да помогне за решаването на проблеми с качеството. Работата на д-р Сьострьом осигурява платформата за модулната продуктова система на Scania. Разработен и усъвършенстван през следващите десетилетия, той трябва да се превърне в един от най-важните фактори за успех на компанията.

История на постиженията