Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

1959: Износ много над 50 процента

Износът сега представлява доста над 50 процента от производството на Scania-Vabis. Десет години по-рано цифрата е била под 10 процента. Зад увеличението стоят усилията на независими вносители в различни страни с упорит, предприемачески дух. Забележителен сред тях е вносителят на Scania-Vabis в Холандия, Beers.

История на постиженията