Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

1958: Дебют за най-дълго съществуващия модел

Scania-Vabis започва да продава серия 75, която ще бъде от най-дълголетните модели на компанията от всички, оставащи в производство до август 1980 г.

История на постиженията