Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

1957: Дъщерно дружество в Бразилия

Scania-Vabis създава дъщерно дружество в Бразилия, за да преодолее ограниченията за внос, които заплашват да изключат компанията от това, което сега е най-големият експортен пазар на компанията.

 

История на постиженията