Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

1956: Повече от 50 процента в износ

Scania-Vabis преодолява вълшебните 50 процента износ.

История на постиженията