Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

1948: Генерален агент на Volkswagen

Scania-Vabis става шведски генерален агент на Volkswagen. Това се превръща в много печеливш бизнес за компанията и кара компанията да създаде тясно свързана мрежа от дилъри, която обслужва автомобили, както и търговски превозни средства. 1,7 милиона са автомобили, продадени по време на участието на Scania-Vabis, което продължава до 2002 г., когато Volkswagen в Германия става пълноправен собственик на компанията за внос.

История на постиженията