Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

1941: Първите 50 години - нова стратегия за растеж

Собствениците на Scania-Vabis осъзнаха, че компанията притежава изключителни предимства със своя иновативен капацитет, успешни продукти и до голяма степен институционална клиентска база. От средата на 30-те години на миналия век усилията за съживяване на компанията ангажират както екипа на д-р Гунар Линдмарк, така и външни експерти. Младият експерт по рационализация на име Карл-Бертел Натхорст е нает и година по-късно е назначен за доктор по медицина. Натхорст успя да подмлади цялото ръководство. Той настани обещаващи млади инженери на позиции, които много от тях ще заемат няколко десетилетия, оставяйки своя отпечатък върху развитието на компанията за дълго време. Философията на продукта не беше да се изгради всичко, което клиентите поискаха, а да се проектира продуктова система, която да отговори на възможно най-много изисквания на клиентите, както и да се предоставят продукти и функции, от които клиентите все още не са знаели, че се нуждаят. Това беше раждането на философията на модулния продукт, която трябваше да се превърне в основен фактор за успех на Scania през следващите десетилетия.

История на постиженията