Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

1940: Нов, визионер и управляващ директор

Карл-Бертел Натхорст, 32-годишен дипломиран инженер, става нов управляващ директор, след като беше назначен в Scania-Vabis от председателя на борда и основен акционер Маркъс Валенберг младши. Натхорст идеално отговаря на търсенето на Wallenberg за управляващ директор, който може да трансформира ориентираната към занаятчийството компания в ефективно предприятие за износ. С подкрепата на собствениците, Nathhorst започва да реализира своята визия за систематизиране и опростяване, намаляване на разходите и разширяване на дейността на компанията.

История на постиженията