Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

1940: Първите жени във фабриката

Първите жени са наети във фабриката на Scania-Vabis, първоначално за проверка и подобни задължения. Въпреки че съпротивата срещу наемането на жени в завода продължава много години, техният брой нараства с механизирането на тежкотоварните операции.

История на постиженията