Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

1922: Фокус върху тежкотоварните камиони и автобуси

Взети са две важни политически решения за бъдещето на Scania-Vabis; производството е съсредоточено в Södertälje и дейностите са насочени към изграждането на тежкотоварни камиони и автобуси. Производството на автомобили постепенно се прекратява.

История на постиженията