You seem to be located in .

Daha fazla bilgi için Scania pazar sitenize gidin.

İhbarcılar için veri koruması

Açıkça konuşma kültürünü teşvik etmek ve potansiyel yanlışları tespit etmek için Scania küresel bir ihbar sistemi işletmektedir. Potansiyel mevzuat ihlalleriyle ilgili bilgiler, Scania'daki çeşitli raporlama kanalları aracılığıyla rapor edilebilmektedir.

Bir ihbar gönderdiğinizde, veri korumasına ilişkin bu bilgilere uygun olacak şekilde, ihbarınızı aldığımızda, değerlendirdiğimizde ve araştırdığımızda kişisel verilerinizi işlemekteyiz. 

 

Gelen ihbarlar, Scania Kurumsal Soruşturma Ofisi ve/veya TRATON Soruşturma Ofisi'nin (TIO) açıkça yetkilendirilmiş ve özel eğitimli çalışanlarından oluşan küçük bir grup tarafından ele alınmaktadır. Scania Kurumsal Soruşturma Ofisi ve/veya TRATON Soruşturma Ofisi, ihbar verilerinin doğruluğunu kontrol eder ve gerekirse ilgili şirketin diğer soruşturma birimleriyle birlikte bu vakayla ilgili daha fazla soruşturma yürütür. İhbarlar her zaman gizli tutulmaktadır.

 

Bir kişiyi itibarsızlaştırma (suçlama) amacıyla kasıtlı olarak yanlış bilgi vermeniz durumunda gizlilik garanti edilememektedir.

 

İhbar göndermeden önce lütfen veri korumasına ilişkin bu bilgiyi dikkatlice okuyun. İhbarı isimsiz bir şekilde mi ya da isminizle mi göndermek istediğinize siz karar verebilirsiniz.

 

Veri koruması

Kişisel verinizin işlenmesi sırasında gizlilik haklarınızın korunması Scania için önemlidir. Kişisel verinizi, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) hükümlerine uygun olarak ve ulusal yasal hükümler doğrultusunda işleriz.

 


Veri sorumlusu ve iletişim noktası

İhbarın alınması, değerlendirilmesi ve soruşturulmasıyla ilgili veri işlemesi için veri koruma yasası tarafından tanımlandığı şekliyle veri sorumlusu aşağıdaki gibidir:

 

Scania CV AB

SE-151 87 Södertälje, İsveç

 

Potansiyel ciddi mevzuat ihlalleri durumunda Scania, şunlarla ortak veri sorumlusu olarak hareket eder:

 

TRATON SE
Hanauer Str. 26
80992 Münih, Almanya

 

 

Scania'nın Veri Koruma ekibiyle iletişime geçmek veya veri öznesi olarak haklarınızı kullanmak için lütfen iletişim formunu kullanın.

 

 

 

Amaç
Scania, verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:
İhbarınızı değerlendirmek ve işleme koymak ve bununla ilişkili etkilenen kişilere karşı gerekli soruşturmaları yürütmek ve uygun olduğu durumlarda, ihbarınızla bağlantılı olarak yetkililer ve mahkemelerle iletişim kurmak, uluslararası avukatlar ve denetçiler veya Scania veya TRATON SE tarafından görevlendirilen diğer soruşturmacı kişilerle iletişim kurmak.

 

Kişisel verinizi sağlama zorunluluğunuz yoktur
Kişisel verilerinizi paylaşmadan ihbarda bulunabilirsiniz (isimsiz ihbar şeklinde). Bu sebepten ötürü kişisel verilerinizi sağlama zorunluluğunuz yoktur.

 


Toplanan kişisel veri türleri
İhbar gönderdiğiniz zaman aşağıdaki kişisel verileri ve bilgileri toplamaktayız:

  • kimliğinizi ifşa etmeniz halinde (isminizle yaptığınız ihbar), adınız ve/veya özel iletişim bilgileriniz ve kimlik verileri
  • tarafınızca açıklanmışsa (isminizle yaptığınız ihbar) ve uygun olduğu yerde, profesyonel iletişim bilgileriniz ve (profesyonel) kuruluşun verileriniz
  • ihbarınızda adı geçen kişilerin isimleri ve bu kişilerin diğer kişisel verileri.

 

 

Yasal dayanak


Kişisel verinizin işlenmesi, aşağıdaki yasal dayanak ile gerekçelendirilir:

  • İhbarınıza dahil olan kişilerin kişisel verilerinin toplanması, işlenmesi ve ifşa edilmesi ve ihbarcının isim vererek ihbar yapmayı seçmesi durumunda: veri sorumlusu veya üçüncü bir tarafça gözetilen meşru menfaatlerin korunması amacıyla (GDPR'nin 6(1) maddesinin (f) bendi). Scania için hasar ve sorumluluk risklerini önlemek amacıyla şirket genelindeki yasa ihlallerini ve çalışanların ciddi görev ihlallerini etkili bir şekilde ve yüksek gizlilikle tespit etmek, işlemek, düzeltmek ve yaptırım uygulamak, Scania'nın meşru menfaatidir.
  • Diğer alıcılara isimsiz olarak yapılan ihbar durumunda kişisel verinin açıklanması: Yasal bir yükümlülüğe uyum sağlamak için işleme gereklidir (GDPR'nin 6(1) maddesinin (c) bendi).

 

 

 

Bazı durumlarda, kişisel verileriniz diğer alıcılara iletilebilir: Kanıtlanmış bireysel durumlarda, bir ihbarı işlerken veya dahili bir soruşturmanın parçası olarak, bilgilerin Scania veya TRATON Soruşturma Ofisi'nin diğer çalışanlarıyla birlikte paylaşılması gerekli olabilmektedir. Soruşturma gerektirdiği takdirde bilgiler, etkilenen kişileri korumak için tasarlanmış uygun veri koruma garantilerine dayanarak, Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki başka bir ülkede bulunan TRATON GROUP'a bağlı kuruluşlarla paylaşılabilmektedir (örneğin, AB standardı veri koruma hükümleri veya GDPR'nin 49. maddesi uyarınca diğer istisnai tadiller).

 

İlgili bir yasal zorunluluk olması durumunda veya Scania veya üçüncü bir tarafın bilgilerin araştırılması konusunda meşru bir menfaati varsa diğer olası alıcı kategorileri, cezai kovuşturma makamları, antitröst makamları, diğer idari makamlar, mahkemelerin yanı sıra Scania veya TRATON SE tarafından görevlendirilen uluslararası avukatlar ve denetçilerdir.

 

Bazı durumlarda Scania, veri koruma mevzuatı veya geçerli ulusal mevzuat uyarınca şüphelileri kendilerine karşı yapılan suçlamalar konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu, bilgilerin şüpheli kişiye ifşa edilmesinin artık söz konusu soruşturma üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığının objektif olarak tespit edildiği durumlarda yasal bir gerekliliktir. İsminizi veya başka bir kişisel verinizi ifşa ettiyseniz (isminizle yaptığınız ihbar) ihbarcı olarak kimliğiniz, yasal olarak mümkün olduğu sürece ifşa edilmeyecek ve ayrıca ihbarcı olarak kimliğinizin açığa çıkmamasını ve bu hususta herhangi bir sonuca varılmamasını sağlamak için gerekli adımlar atılacaktır.

 

 

 

Kişisel veriler, soruşturma ve müteakip değerlendirme amaçları için gerekli olduğu sürece saklanacaktır ve buna ek olarak ulusal yasal, sözleşmeye bağlı veya yasal saklama süreleri kapsamında bunu saklamakla yükümlü olduğumuz süre boyunca saklanacaktır. Scania için aşağıdaki saklama süreleri benimsenmiştir:

 

  1. Asılsız olarak kapatılan davalarda dava dosyaları vakanın tamamlanmasından itibaren bir yıl sonra silinecektir;
  2. "Diğer Mevzuat İhlalleri" kapsamında soruşturulan vakalarda, dava dosyaları vakanın tamamlanmasından itibaren üç yıl sonra silinecektir;
  3. "Ciddi Mevzuat İhlalleri" kapsamında soruşturulan vakalarda, dava dosyaları vakanın tamamlanmasından itibaren yedi yıl sonra silinecektir ve
  4. Yasal işlemlere ilişkin belge içeren davalarda dava dosyaları hukuki sürecin bitiminden itibaren on bir yıl sonra silinecektir.

 

Yasal bir zorunluluk olması halinde yukarıdaki süreler makul ölçüde uzatılabilmektedir.

 

Rapor işleme alındıktan sonra veriler, ulusal yasal gerekliliklere uygun olarak silinecek veya isimsiz hale getirilecektir. İsimsiz hale getirme durumunda, ihbarcı olarak kimliğinize yapılan atıf kalıcı olarak ve geri alınamayacak şekilde kaldırılır.

 

 

 

Sizinle ilgili veriler hakkında bilgilendirilme hakkına ve verinizin düzeltilmesi hakkına ek olarak, aksine herhangi bir yasal hüküm bulunmaması mümkün olduğu sürece verinizin silinmesini ve işlenmesinin kısıtlanmasını (engellenmesini) talep etme hakkına da sahipsiniz. Dahası veri taşınabilirlik hakkına da sahipsiniz. Kişisel verilerinizi onayınıza dayanarak işleme alırsak onayınızı istediğiniz zaman geleceğe yönelik geçerli olacak şekilde geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayınızı geri çekmeniz, ne o zamana kadar onayınız doğrultusunda isminizin toplanması ve işlenmesinin hukuka uygunluğunu etkilemektedir ne de isminizin başka herhangi bir yasal dayanağa (örneğin, yasa veya meşru menfaatler) dayalı olarak işlenmesini etkilemektedir. Verilerinizi zaten yetkililere veya mahkemelere açıkladıysak haklarınızı talep etmek için bu yetkililerle iletişime geçmelisiniz. Gerekirse ilgili isteğinizi işleme koymadan önce kimliğinizi doğrulamamız gerekmektedir.

 

Kişisel verilerinizin mevcut düzenlemelere uygun olmayan bir şekilde işlendiğini düşünüyorsanız lütfen bunu bize en kısa sürede bildirin. Ayrıca Veri Koruma Yetkilisi'ne şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

 

Onayınızı iptal etmek (isimsiz bir ihbar olmaması durumunda) veya kişisel verinize ilişkin haklarınızı kullanmak için lütfen Scania'nın iletişim formunu kullanın.

 

GDPR'de madde (1) ile bağlantılı olarak madde 21(4) uyarınca kişisel verinizin işlenmesine istediğiniz herhangi bir zamanda itiraz etme hakkına ilişkin bilgi.

 

Meşru menfaatler doğrultusunda veya kamu yararına gerçekleştirilen göreve dayandırdığımız kişisel veri işleme sürecine istediğiniz herhangi bir zamanda itiraz etme hakkına sahipsiniz. İtirazda bulunmak ve bunun gerekçelerini belirtmek için lütfen "Veri sorumlusu ve iletişim noktası" altında sağlanan iletişim formunu kullanın.

İtirazınız nedeniyle verilerinizi silmek zorunda olup olmadığımızı, itirazda belirttiğiniz sebeplere göre değerlendireceğiz. İtirazınıza rağmen kişisel verilerinizin daha fazla işlenmesi gerekebileceğini lütfen unutmayın. Bu, zorlayıcı meşru gerekçelerin çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kıldığı durumlarda veya yasal taleplerde bulunmamız, bunları uygulamamız veya savunmamız gerekiyorsa geçerlidir. Değerlendirmemizin sonucu hakkında sizi bilgilendireceğiz.

 

 

İhbarla ilgili genel sorular

İhbarla ilgili genel sorularınız varsa lütfen Scania Kurumsal Soruşturma Ofisi ile whistleblower@scania.com iletişime geçin.