You seem to be located in .

Daha fazla bilgi için Scania pazar sitenize gidin.

Scania ihbar sistemi

Scania Davranış Kuralları, Scania Tedarikçi Davranış Kuralları, Scania Uygulama Kuralları ve Scania Bağımsız Distribütör Davranış Kuralları'nda belirtilen ilkelerin yanı sıra yasa ve yönetmeliklerle olan bütünlük ve uyum, şirketimizin en önemli öncelikleridir ve kurumsal kültürümüzün temel taşlarıdır. 

Bu değerleri karşılamak ve mevzuat ihlallerinden kaynaklanan potansiyel riskleri önlemek veya en aza indirmek için, çalışanlar veya dış ortaklar tarafından gerçekleştirilen potansiyel mevzuat ihlallerinin erken bir aşamada tespit edilmesi, açıklığa kavuşturulması ve durdurulması ve gerektiğinde disiplin tedbirlerinin uygulanması büyük önem taşımaktadır.

 

Açıkça konuşma kültürünü teşvik etmek ve potansiyel yanlışları tespit etmek amacıyla TRATON GROUP, Scania Kurumsal Soruşturma Ofisi ve TRATON Soruşturma Ofisi arasındaki iş birliği ile yönetilen küresel, bağımsız, tarafsız ve gizli bir ihbar sistemi yürütmektedir.  Scania'daki ihbarcılar için ilk iletişim noktası olan Scania Kurumsal Soruşturma Ofisi'nin yanı sıra, TRATON Soruşturma Ofisi de TRATON Group içindeki tüm markalar için iletişimin merkezi noktası olarak ele alınabilmektedir.

 

Scania ihbar sistemi ve iç soruşturmaların yürütülmesine ilişkin prosedürler, Scania Group Politikası 20 tarafından yönetilmektedir. İhbar sistemimiz, soruşturmayı destekleyen ihbarcıların ve bireylerin korunması gibi temel ilkelere dayanmaktadır. Biz, ihbarcıların sahip olduğu gizlilik hakkına saygı duymaktayız ve ilgili herhangi bir kişiye yönelik soruşturmalarda masumiyet karinesini ve adilliği gözetiriz. İhbar sistemi aracılığıyla alınan bilgiler adil, hızlı ve hassas bir şekilde incelenecek ve en üst düzeyde gizlilikle ele alınacaktır.  İsimsiz ihbarcıların kimliğini belirlemek amacıyla herhangi bir işlem yapılmayacaktır. İhbarcılara karşı misillemeye yönelik olarak sıfır toleransımız vardır. Ancak kötü niyetle yapılan herhangi bir bildirim, ciddi mevzuat ihlalleri olarak ele alınacaktır.

 

Scania'da Yönetişim, Risk ve Uyumluluk, Emniyet, Denetim, Hukuk ve İnsan ve Kültür departmanlarındaki özel birimler, soruşturmaları desteklemektedir. Soruşturma ancak gerçeklerin dikkatli bir şekilde incelenmesi ve bir mevzuat ihlaline ilişkin makul şüphenin ardından başlatılmaktadır. İhbar ve iç soruşturmalarla ilgilenen Scania departmanları, özellikle potansiyel olarak ciddi mevzuat ihlalleriyle ilgili TRATON Soruşturma Ofisi'ndeki çalışanlarla yakın iş birliği içerisinde çalışmaktadır.

 

 

İhbar kanallarımız

Şirketimizin hızlı bir soruşturma yapmasına ve uygun yanıtı vermesine olanak sağlamak amacıyla, çalışanlar veya dış ortaklar tarafından gerçekleştirilen potansiyel ihlallerin raporlanması için ihbar sistemimiz aşağıdaki kanalları sunmaktadır. Ancak bu, yasal olarak korunan ilgili makamlarla iletişime geçme haklarını sınırlamamaktadır. 

 

İç ve dış ihbarcılar, her zaman ve tüm dillerde, potansiyel mevzuat ihlallerini veya insan hakları veya çevresel yükümlülüklerle ilgili riskleri Scania Kurumsal Soruşturma Ofisi veya TRATON Soruşturma Ofisi'ndeki çalışanlara doğrudan ve gizli olarak bildirebilmektedir:

 

Scania CV AB

Scania Kurumsal Soruşturma Ofisi Merkezi

Vagnmakarvägen 1

151 32 Södertälje, İsveç

E-posta: whistleblower@scania.com

 

 

TRATON SE

Soruşturma Ofisi

Dachauer Strasse 641

80995 Münih, Almanya

E-posta: investigation-office@traton.com

 

 

İlgili ekipler, sizinle yüz yüze, telefonda veya e-posta yoluyla konuşmak için hazırdır.

 

 

 

İhbarcılar, endişelerini aşağıdaki dahili sorumlulara/birimlere yöneltme olanağına her zaman sahiptir:

  • Doğrudan yönetici
  • İnsan ve Kültür/İnsan Kaynakları birimi (yerel veya merkezi)
  • Grup İç Denetimi
  • Kurumsal Emniyet
  • Grup Uyumluluğu
  • AB'de bulunan tüzel kişiliklerimizin çoğu için yerel veya bölgesel olarak belirlenmiş irtibat kişisi. 

 

İlgili ihbarı alan sorumlu/birim, daha sonrasında bilgiyi, dahili prosedürlerimizde belirtildiği üzere, özel ihbar sorumlusuna/birimine iletecektir.

 

 

 

Dünya çapındaki ihbarcılar, yolsuzluk veya antitröst yasası gibi beyaz yakalı suçlarla ilgili potansiyel ihlaller, veri koruma sorunlarının yanı sıra insan hakları ve çevresel yükümlülüklerle ilgili riskler ve ihlaller veya diğer dahili ve yasal düzenlemeler üzerine ipuçlarını bildirmek için birkaç dilde gün boyu kullanılabilir olan TRATON Speak up! aracını kullanabilmektedir.

 

İhbarcılar, Speak up! aracına isimleriyle veya isimsiz bir şekilde kaydolabilmektedir. Tüm ipuçları, gizli bir şekilde değerlendirilmektedir. Tercih ettikleri dil, raporlama kanalında sunulmasa bile ihbarcılar, raporlarını göndermek için herhangi bir dili kullanabilmektedir. İhbar portalımız, portalı harici olarak, ihbarcıların bize isimsiz olarak ve izlenemez bir şekilde ipuçları göndermesine olanak tanıyan sertifikalı sunucularda (Almanya'da bulunan) barındıran bir üçüncü taraf aracılığıyla işletilmektedir.

 

Speak up! aracı, internet erişimi olan her bilgisayardan kullanılabilmektedir. Buraya tıklayın.

 

 

 

Mevzuat ihlalleri ayrıca Volkswagen AG tarafından sağlanan 7/24 İhbar Destek Hattı aracılığıyla da bildirilebilmektedir. Bu destek hattı, günün her saati kullanılabilmektedir ve Volkswagen Grubu'nun tüm markalarından gelen ipuçlarını (istendiği durumlarda isimsiz olarak da) kabul etmektedir. Şirketimizi ilgilendiren ve destek hattı aracılığıyla ulaşan tüm ipuçları, doğrudan TRATON Soruşturma Ofisi'ne iletilmektedir.


İhbar destek hattına şu şekilde ulaşabilirsiniz:

 

+ 800 444 46300 uluslararası ücretsiz numara. Aradığınız ülkeye bağlı olarak, bazı telefon ağı sağlayıcıları bu hizmeti desteklemediğinden uluslararası ücretsiz destek hattının kullanılamaması mümkündür. Durum böyleyse lütfen kullanıma sunulan ücretli numarayı veya ülkenize özel numarayı kullanın. 

 

+ 49 5361 946300 ücretli numara, yerel telefon sağlayıcınız ücretsiz hizmeti desteklemiyorsa kullanılabilmektedir. 

 

 

 

Ülke

 

Ücretsiz numara

 

Yerel telefon numarası

 

Brezilya 0800-5912743 021-23911381
Meksika 001-800-4610242 0155-71000355
Slovak Cumhuriyeti 0800-002576 02-33325602
Amerika Birleşik Devletleri 833-6571574 908-2198092
Güney Afrika 0800-994983 021-1003533
Malezya 1-800-819523 0154-6000099
Arjantin 0800-6662992 011-52528632
Almanya 80 044 446 300 05361-946300

 

 

 

 

Volkswagen AG, ipuçlarının TRATON Soruşturma Ofisi'ne iletilmesine yardımcı olabilecek veya iletilmesini sağlayabilecek (talep üzerine yine isimsiz olarak) iki harici avukata (Ombudspersons) yetki vermiştir.

 

Volkswagen AG Ombudspersons hakkındaki bilgiyi burada bulabilirsiniz.

 

 

Raporunuzu nasıl işleme alıyoruz?

Şirketimizde potansiyel mevzuat ihlallerine ilişkin ipuçları, çalışanlar, müşteriler ve diğer üçüncü şahıslar tarafından çeşitli kanallar aracılığıyla, herhangi bir zamanda ve herhangi bir dilde bildirilebilmektedir. Daha sonra ipuçları Scania Kurumsal Soruşturma Ofisi veya TRATON Soruşturma Ofisi tarafından alınmaktadır ki bu da kapsamlı ve uygun soruşturmaların gizli bir şekilde ve tam vaktinde yürütülmesini sağlamaktadır.

 

Scania Kurumsal Soruşturma Ofisi veya TRATON Soruşturma Ofisi'ndeki kalifiye ve deneyimli çalışanlar, potansiyel suistimallere ilişkin her raporu ayrıntılı olarak incelemektedir ve ilgili Grup Politikası'na göre süreci sistematik olarak takip etmektedir. İlk olarak ihbarcılar, daha sonra raporunuzu potansiyel yasal riskler açısından değerlendirecek olan Scania Kurumsal Soruşturma Ofisi veya TRATON Soruşturma Ofisi'nden bir alındı onayı alacaktır. Bu, bildirilen konuyla ilgili soruların açıklığa kavuşturulmasını ve özellikle ihbarcılardan mevcut gerçeklerin toplanmasını içermektedir. Bu ilk değerlendirmede ciddi bir ihlal şüphesi ortaya çıkarsa Scania bünyesindeki özel bir soruşturma birimi tarafından soruşturma başlatılacaktır. Daha sonrasında soruşturmanın sonuçları TRATON Soruşturma Ofisi tarafından hukuki olarak değerlendirilecek ve uygun önlemler önerilecektir. Eğer bu ipucu daha az ciddi bir mevzuat ihlaline işaret ediyorsa vaka, kendi başına araştırması ve değerlendirmesi için Scania bünyesindeki uygun bir üstyapıya devredilebilmektedir ancak Scania Kurumsal Soruşturma Ofisi'nden rehberlik alma imkanı da bulunmaktadır. İhbarda bulunanlar veya ilgili çalışanlar, prosedürün durumu ve sonucu hakkında her zaman Scania Kurumsal Soruşturma Ofisi veya TRATON Soruşturma Ofisi ile iletişime geçebilmektedir. Ayrıca sonuç, bilmesi gereken ilkesi uyarınca yasal olarak mümkün olduğu ölçüde paylaşılacaktır. Ancak işlem süresi, prosedürün konusuna göre değişmektedir. 

 

İnsan hakları ve çevresel yükümlülüklerle ilgili riskler ve ihlaller de dahil olmak üzere, Scania Tedarikçi Davranış Kuralları ve Scania Bağımsız Distribütör Davranış Kuralları'nın tedarikçiler ve diğer üçüncü taraflarca potansiyel ihlalleri, Scania Kurumsal Soruşturma Ofisi'ne veya TRATON Soruşturma Ofisi'ne de bildirilebilmektedir. Scania Kurumsal Soruşturma Ofisi veya TRATON Soruşturma Ofisi, bildirilen konuyu uygun bir şekilde işleme koyacak olan sorumlu departmanları bilgilendirecektir. Bu, özellikle ihlalleri ve/veya riskleri en aza indirmek veya sona erdirmek için gerekli önlemlerin alınmasını içermektedir.

 

 

Daha fazla bilgi edinmek için TRATON GROUP Şikayet Prosedürü Kuralları'na buradan ulaşabilirsiniz. Buna ek olarak Scania, İnsan Hakları Politikası adıyla, insan haklarının korunması ve insan haklarına saygı gösterilmesi konusunda kuruluş ve tedarikçilere yönelik beklentileri açıklayan bir politika yayınladı.

 

 

İhbarcılar için veri koruması

Scania, bildirdiğiniz ipucunu değerlendirmek ve işlemek amacıyla sağladığınız kişisel verinizi toplamakta ve işlemektedir. Veri koruması ve sahip olduğunuz haklar ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili herhangi bir endişeniz veya geri bildiriminiz var mı?

Ürünlerimizle veya aracınızla ilgili herhangi bir sorunuz veya merak ettikleriniz, bizim sağladığımız veya iş ortaklarımızın (araba bayileri veya atölyeler gibi) sağladığı hizmetlerle ilgili geri bildirimleriniz veya şikayetleriniz varsa lütfen müşteri hizmetleri merkezlerimizle iletişime geçin.

Başka sorularınız mı var?

İhbar sistemiyle ilgili herhangi bir sorunuz veya ihbar sistemini iyileştirmeye yönelik önerileriniz olması durumunda lütfen istediğiniz herhangi bir zamanda Scania Kurumsal Soruşturma Ofisi ile iletişime geçin. Bizimle şu adresten iletişime geçebilirsiniz: whistleblower@scania.com